Privreda

Trendovi u informacionim tehnologijama za 2021. godinu

Trendovi u informacionim tehnologijama za 2021. godinu
Foto: Sora Shimazaki / Pexels | Trendovi u informacionim tehnologijama za 2021. godinu
Srđan Bjelić

Sitno brojimo do kraja tekuće godine. Nešto posebno dodati bilo bi, mogu slobodno konstatovati, više nego nezahvalno.

Uticaj pandemije na način življenja i radnih procesa biće sigurno revolucionaran i tek ćemo vidjeti obim, posljedice, a i šanse koje nas očekuju u narednom periodu.

Nakratko se vratimo na početak godine. U prvim izlaganjima i pisanjima samouvjereno smo konstatovali da će ovo biti godina, prije svega, online alata, prvenstveno u domenu održavanja sastanaka i konekcija na svim nivoima u kompanijama pa do poslovno-tehničkih relacija s partnerima.

https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Informacione-tehnologije-neiscrpan-izvor-novih-ideja/596847

Svjetske renomirane kompanije trenutno identifikuju rast korišćenja svojih alata, i to ne dvostruko veći, već nekoliko stotina puta rapidnije korišćenje i rast. Ukoliko dođe do stabilizacije pandemije i vraćanja "na stari" način komunikacije, ovi online alati sigurno ostaju zastupljeni u radnom procesu, i to u velikom procentu. Sa stanovišta uštede, pogodnosti su mnogobrojne; uštede goriva, putnih troškova, smještaja, brzina i efektivnost, dostupnost i slično.

Zatim, spoznali smo i identifikovali i pojam kao resurs kriznog štaba, kao osnovne poluge i instance za nesmetan radni proces. https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Nacin-poslovanja-i-rukovodjenja-u-kriznim-situacijama/606506

Sa ove tačke, mišljenja sam da krizni štab više nije vanredno tijelo koje će se pojaviti u nekom periodu radnog životnog vijeka preduzeća. Nova svakodnevica i način poslovanja krizni štab stavlja kao standardnu polugu u radnom danu. Ujedno, novo vrijeme ubrzano identifikuje lidere i proaktivne kao osobe koje će morati još više da rade, a sa druge strane, svi koji nisu spadali u ovu kategoriju, moraće se konsolidovati i okrenuti novom ophođenju prema poslu i radnim procesima.

Lideri, idejni tvorci i proaktivno radno osoblje nisu više osobe koje tražimo u masi i plastu sijena. Nova svakodnevica nameće svima potpuno novi kurs i pravac kako bi opstali i svi će se morati okrenuti poslovnoj borbi u cilju ostvarivanja poslovnih rezultata, u suprotnom biće mnogo poteškoća i problema.

Govorilo smo o IT-u odnosno IKT-u kao novoj smjernici i nismo pogriješili. Prema analizi potrebnih vještina za softversku industriju u BIH, koju je sproveo UNDP u saradnji sa Bitallince IKT, je jedan od najbrže rastućih sektora u BiH. Na kraju 2019. godine u IT industriji u BiH bilo je zaposleno 6.266 osoba, a u 2012. godini 2.020 osoba. Zaposleni u IT sektoru imaju 71,77% veću platu u odnosu na prosječnu neto platu. Ove vrste plata u IT osjetno brže rastu u odnosu na ostatak ekonomije.

U periodu od 2012. do 2019. zaposlenost u IT industriji rasla je 10 puta više u odnosu na ostatak ekonomije.

Analizirajući 2020. godinu, ove brojke su sigurno veće, a i naša predviđanja IT rapidnog rasta u tekućoj godini takođe su se obistinila.

Na osnovu navedenog, sad već možemo samouvjereno predviđati 2021. godinu i prognozirati.

Kad se pogleda svaki aspekt na mikro i makro nivou, naredna godina u velikoj mjeri biće godina korišćenja mobilnih aplikacija koje su povezane sa payment dodatkom, tj. kroz nekoliko klikova imaćete adekvatan proizvod u svom vlasništvu. Rezervisan, plaćen i kupljen.

Fundament da u svakom trenutku raspolažemo informacijom ili nekim proizvodom, bez obzira na to gdje se nalazi i u koje vrijeme, doveo je do ekspanzije aplikativnih sadržaja. Počevši od životnih namirnica koje naručujemo putem mobilnog telefona, web shopa i slično. Zatim, dostavu iz restorana i kad na sve to dodamo plaćanje komunalija i drugih računa pa sve do odvijanja radnih procesa, sigurno da će aplikativni sadržaj imati primat.

Ukoliko isti model primijenimo na računare, tj. web izvedbe kao što su web shopovi, dobijamo zatvoren krug IKT eko-sistema koji se manifestuje kroz savremen način poslovanja i življenja.

Idemo naprijed, jako, sa samopouzdanjem kao na početku ove godine. I da dodam na kraju - svaka kriza je nova šansa!


Srđan Bjelić je rukovodilac Službe za poslovne korisnike i biznis rješenja u kompaniji Blicnet d.o.o. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji mnogih projekata i rješenja u privatnom i javnom sektoru.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Još jedna velika investicija Central osiguranja

Marketing tim / 26.07.2021 10:46

U proteklom periodu Central osiguranje d.d. i Testing centar d.o.o. su svojoj poslovnoj mreži dodali još jednu stanicu tehničkog pregleda. Radi se o kupovini suvremenog tehničkog pregleda u Kreševu.

Central osiguranja d.d. | Još jedna velika investicija Central osiguranja

Ovom akvizicijom, Central osiguranje d.d. i Testing centar d.o.o. potvrđuju poslovnu politiku stalnog rasta i razvoja. Kako Central osiguranje d.d., uspijeva održavati stalni rast i rekordnu premiju objasnio je Predsjednik Uprave i direktor Central osiguranja Feđa Morankić.

„Nakon prvih šest mjeseci ove godine, možemo reći da je solventnost Društva izuzetno dobra, a efikasnost i efektivnost pridonose tomu da je društvo finansijski i operativno stabilno. Pandemija, promjene na tržištu osiguranja, promjene u očekivanjima i ponašanjima kupaca su izazovi s kojima se kompanije susreću u svakodnevnom poslovanju. Mi u Centralu smo izazove prepoznali na vrijeme, a o čemu najbolje svjedoče rezultati poslovanja za prvih šest mjeseci 2021. godine,“ objašnjava Morankić.

Prema službenim podacima, Central osiguranje je u periodu od prvog do šestog mjeseca 2021. godine, s premijom od 22.523.285,00 KM, a u odnosu na isti period prethodne godine, ostvarilo rast od 11,02%.

Rast je zabilježen u svim vidovima osiguranja, kao što su osiguranje od auto odgovornosti, kasko, zaštita bonusa, pomoć na cesti, odgovornost vozara i drugo.

 „U prvih pola godine, na više od 40 stanica, u Testing centru je završeno 65 000 tehničkih pregleda. Nastavno dosadašnjem pozitivnom poslovnom širenju, Testing centar i dalje ide u pozitivnom pravcu, čemu u prilog ide i posljednja velika investicija, kupnja stanice tehničkog pregleda u Kreševu“, kaže Ivan Kožul, direktor Testing centra d.o.o.

Pred društvima predstoje dalja investiranja, razvoj i kontinuirano unapređenje poslovanja. Kako u području upravljanja, tako i u području poslovnih procesa, izazovi se kontinuirano nameću. „Strateško planiranje, stalne inovacije, velike akvizicije i ulaganja, edukacija i motivacija uposlenika te digitalizacija su samo neke od metoda kojima se u Centralu služimo, kako bi ostvarili naš krajnji cilj da postanemo tržišni lider“, navodi Morankić.

Pored navedene akvizicije, Central osiguranje ima u planu za ovu, ali i naredne godine i dalje rasti i povećavati svoj tržišni potencijal novim ulaganjima, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Najčitanije