Tržište

Naša banka se dokapitalizuje sa 4,2 miliona KM

Naša banka se dokapitalizuje sa 4,2 miliona KM
Foto: nasa-banka.com | Naša banka se dokapitalizuje sa 4,2 miliona KM

BIJELJINA - Skupština Naše banke a.d. Bijeljina na vanrednoj sjednici donijela je odluku o emisiji redovnih akcija javnom ponudom.

Ovom odlukom, kako je objavljeno na Banjalučkoj berzi, reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala ove banke emisijom redovnih akcija, klase A, u iznosu od 4.225.000 KM, nominalne vrijednosti od jedne KM.

Fizička ili pravna lica koja namjeravaju da neposredno ili posredno steknu ili sa postojećim akcijama mogu steći preko 20%, 30% ili 50% osnovnog kapitala ili glasačkih prava emitenta prethodno su dužna pribaviti saglasnost od Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Postojeći akcionari emitenta, vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, imaju pravo preče kupovine akcija ove emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa u Skupštini društva. Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate. Upis i uplata akcija će trajati 30 dana.

Prodajna cijena akcija XXI emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,8056 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,8056 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Smatra se da je emisija akcija emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji uspjela ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati 100% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Emitent zadržava pravo da okonča upis i uplatu akcija emitovanih u skladu sa ovom odlukom i prije isteka roka za upis i uplatu utvrđenog u odluci, kada je ukupno emitovani broj akcija upisan i uplaćen prije isteka utvrđenog roka.

Na dan donošenja ove odluke banka ima registrovan osnovni kapital u iznosu od 25.832.313 KM, koji se sastoji od 19.832.313 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednosti od jedne KM, 5.000.000 prioritetnih nekumulativnih konvertibilnih akcija, klase B, iste pojedinačne nominalne vrijednosti i  1.000.000 prioritetnih nekumulativnih konvertibilnih akcija, klase B, pojedinačne nominalne vrijednosti od jedne KM. Nakon povećanja osnovnog kapitala po osnovu XXI emisije akcija, osnovni kapital banke će iznosi 30.057.313 KM.

Ciljevi ove emisije akcija javnom ponudom su, navodi se u saopštenju, povećanje osnovnog i ukupnog kapitala, podrška daljem rastu i razvoju emitenta, realizacija strateškog plana emitenta, jačanje konkurentske pozicije banke na lokalnom tržištu, jačanje kapitalne adekvatnosti te širenje i diverzifikacija izvora finansiranja.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije