Tržište

Šljivaru zeleno svjetlo za preuzimanje "Veletrgovine"

Šljivaru zeleno svjetlo za preuzimanje "Veletrgovine"
Foto: Velibor Tripić/Arhiva | Šljivaru zeleno svjetlo za preuzimanje "Veletrgovine"

GRADIŠKA - Uprava gradiške "Veletrgovine" dala je pozitivno mišljenje o ponudi Darka Šljivara za preuzimanje ovog akcionarskog društva.

"Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izražavamo pozitivan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška, te obavještavamo akcionare da navedeno mišljenje ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke ni informacije koje bi u pogledu objavljene ponude za preuzimanje emitenta, akcionare mogle da dovedu u zabludu", navodi se u njihovom mišljenju objavljenom na Banjalučkoj berzi.

Uprava emitenta je svoje mišljenje objavila i na oglasnoj tabli preduzeća kako bi i radnici eventualno mogli da iznesu svoj stav.

Osnovni kapital Društva iznosi 6.027.146 KM, a podijeljen je na 6.027.146 redovnih [običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Javna ponuda za preuzimanje je objavljena 7. septembra 2023. godine, a ponudilac se obavezao da ie kupiti sve akcije na kojima nije zasnovan teret po cijeni od 0,50 KM za jednu akciju.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odborila je prethodno Šljivaru kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "Veletrgovina" iz Gradiške.

Kako se navodi u rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS, utvrđeno je da ponuda za preuzimanje emitenta sadrži sve elemente propisane odredbom Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

"Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje samostalno. Ponudilac je na dan podnošenja zahtjeva vlasnik 3.365.520 redovnih akcija, odnosno 3.365.520 glasova u skupštini emitenta ili 55,89 odsto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u skupštini emitenta. Utvrđeno je da prosječna cijena akcija iznosi 0,4843 KM, kao i da je ispunjen kriterijum likvidnosti, te se ponudilac obavezao da za svaku akciju koja je predmet ponude plati cijenu u iznosu od 0,50 KM po akciji, što predstavlja najvišu cijenu po kojoj je ponudilac sticao akcije sa pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje", piše u rješenju.

Dodaje se da je ponudilac na poseban račun kod "Nove banke" deponovao novčana sredstva od 1.327.813 KM, kao depozit sa posebnom namjenom za plaćanje deponovanih akcija u postupku preuzimanja "Veletrgovine".

Podsjećamo, Šljivar je početkom avgusta kupio 1.589.320 akcija koje je prodala Vera Vujičić, a za koje je ukupno platio 791.083,53 KM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije