Tržište

Zeleno svjetlo "Galensu" za preuzimanje "Naše banke"

Zeleno svjetlo "Galensu" za preuzimanje "Naše banke"
Foto: nasa-banka.com/Arhiva | Zeleno svjetlo "Galensu" za preuzimanje "Naše banke"

BANJALUKA - Uprava Naše banke, a.d. Banjaluka dala je pozitivno mišljenje o ponudi za preuzimanje ovog emitenta, koji je podnijela zvornička kompanija "GI Finance".

"GI Finance" je kćerka-firma novosadskog "Galens investa" s kojim je zajedno podnijela ponudu za preuzimanje banke. Treći ponudilac koji sa njima djeluje je je  D.o.o. "G-INŽENJERING" Zvornik, koji je takođe povezan sa "Galensom".

Ponudilac, "GI Finance" d.o.o. Zvornik, na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 3.124.875 akcija, odnosno 11,495986 odsto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta, "Galens" je vlasnik 6.045.415 redovnih akcija odnosno 22,240252%, dok je D.o.o. "G - INŽENJERING" u posjedu 1.123.096 redovnih akcija odnosno 4,131716%.

Zajedno imaju 10.293.386 redovnih akcija emitenta, što predstavlja 37,867955% glasova u skupštini emitenta ili od ukupnog broja glasova.

U mišljenju objavljenom na Banjalučkoj berzi navodi se da je minimalna cijena po kojoj se trgovalo akcijama emitenta u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje (od 30.09.2022. god. do 31.03.2023. god.) iznosi 0,46 KM dok je maksimalna cijena u istom periodu bila 0,80 maraka.

"Prosječna ponderisana cijena akcija na berzi u posljednjih šest mjeseci, prije nastanka obaveze za preuzimanje, iznosi 0,6734 KM po jednoi akciji, uz ispunjen kriterijum likvidnosti. Knjigovodstvena vrijednost po akciji na dan posljednjeg obavljenog godišnjeg izvještaja je 0,8768 KM, dok je finansijski rezultat na dan posljednjeg objavljenog godišnjeg izvještaja dobitak u iznosu od 1.682.860,83  KM", navodi uprava "Naše banke", koja ističe da se za svaku akciju koja je predmet ove ponude ponudilac obavezuje da će platiti iznos od 0,8056 KM.

"Uprava Banke konstatuje da je ponuđena cijena iznad minimalne utvrđene prema važećim zakonskim propisima i da nije bilo zvaničnih ponuda sa povoljnijom cijenom", navodi se u njihovom mišljenju.

Ponudilac je inače naveo da namjerava da nastavi djelatnost banke, uz jačanje njenog kapitala i širenje lepeze proizvoda i usluga.

Ukupna imovina u vlasništvu "Naše banke", na 30. aprila ove godine bila je 5.571.751,40 KM  i to građevinski objekti i zemljište u iznosu od   3.956.686,49 KM i oprema i licence u iznosu od 1.615.064,91 KM.

Nedavno je objavljeno i da će u centru Bijeljine graditi novu luksuznu, poslovnu zgradu.

"Naša banka" koja je ranije imala sjedište u najvećem semberskom gradu u martu je provela još jednu dokapitalizaciju u vrijednosti 2,5 miliona KM putem javne ponude akcija.

Nakon dokapitalizacije kapital banke iznosio je 33.182.313 KM.

Uprava je objavi na Banjalučkoj berzi istakla da se radi o domaćoj banci sa domaćim kapitalom, koja spada u red manjih banaka, ali svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva, sa više od 200 zaposlenih radnika.

Podsjetili su na istorijat banke čiji počeci sežu u daleku 1889. godinu kada je Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu osnovala "Prvu štedionicu" u Bijeljini. Temelji "Naše banke” postavljeni su na osnovama Privredne banke Sarajevo, a 1992. godine kao njen pravni sljedbenik osnovana je Semberska banka a.d. Bijeljina. Ona je, opet, kasnije kroz postupak privatizacije pripojena "Pavlović International banci" a.d. Slobomir Bijeljina.

Kroz prodaju akcija na sekundarnom tržištu i izvršenu dokapitalizaciju, banka 2019. godine stiče vlasnike i dobija nazív "Naša banka”. Promjene u "Pavlović International banci" počele su kada je dio akcija te banke kupio "Batagon International", kojem je propao pokušaj da kupi potraživanja Srpske od FG "Birač", nakon čega su odustali od daljeg ulaganja u banku.

U julu 2019. godine akcije banke u julu kupile su firme "Pavgord" Foča i "Galens" Novi Sad, čime su postali vlasnici gotovo 60 odsto akcija sa pravom glasa. U septembru iste godine je u banku je ušla i derventska kompanija “Fructa trade”, dok je Republika Srpska nekoliko godina pokušavala da izađe iz vlasništva.

Zbog toga je prošlog ljeta Investiciono-razvojna banka RS oglasila novu prodaju, po do tada najnižoj cijeni, koja je za cijeli paket iznosila 3,3 miliona maraka, što je za 1,9 miliona KM manje nego 2020. godine kada su isti paket prodavali za 5,2 miliona maraka.

IRB je u toj banci imala pet miliona akcija, odnosno 21 odsto preko Fonda za restituciju i Akcijskog fonda RS, koje su nakon smanjenja cijene najzad uspjeli da prodaju.

 

 

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije