Okolina

Veličanstven prizor vodopada rijeke Blihe (FOTO)

Veličanstven prizor vodopada rijeke Blihe (FOTO)
Veličanstven prizor vodopada rijeke Blihe (FOTO)

Ve­li­čan­stve­nu sli­ku ovih da­na pru­ža vo­do­pad ri­je­ke Bli­he, uda­ljen dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od San­skog Mos­ta, ko­ji je zbog izu­ze­tno nis­kih tem­pe­ra­tu­ra go­to­vo u po­tpu­nos­ti zaleđen i li­či na ogro­mnu vo­de­nu za­vje­su.

Pre­ma ri­je­či­ma okol­nih mje­šta­na, ova­kav pri­zor u pro­šlos­ti je vi­đen tek ne­ko­li­ko pu­ta i to za vri­je­me du­gih i izu­ze­tno hla­dnih zi­ma.

Ovaj vo­do­pad pred­stav­lja pri­ro­dnu zna­me­ni­tost ovog kra­ja i ne­za­obi­la­znu des­ti­na­ci­ju za tu­ris­te ko­ji po­sje­ću­ju ovaj kraj.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije