BiH

Pratite nas na Google news

241.500.000 KM za privremeno finansiranje institucija BiH

241.500.000 KM za privremeno finansiranje institucija BiH
Foto: Nedžad Uglješa | 241.500.000 KM za privremeno finansiranje institucija BiH
Srna

SARAJEVO - Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar ove godine kojom se za ove potrebe odobrava 241.500.000 KM.

"Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu", saopšteno je iz Savjeta ministara nakon današnje sjednice u Sarajevu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 1. jula 2020. godine. Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv kovid-19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH.

Riječ je o 747.625,92 KM prikupljenih po ovom osnovu, a raspodjela će biti izvršena prema ranije usaglašenim procentima i to 459.789,93 KM (61,5 odsto) za Federaciju BiH, 280.359,72 KM (37,5 odsto) za Republiku Srpsku, te 7.476,26 KM (jedan odsto) za Brčko distrikt.

Prema ovoj odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50 odsto.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je i Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Riječ je o pomoći koja se sastoji od 200 specijalnih setova zaštitne opreme i uključuje medicinska zaštitna odijela, vizire i naočale, a koja je dobijena od Vlade Bugarske, te 42.000 zaštitnih jednokratnih maski za lice koje su dobijene od Dječijeg hora grada Vuxi iz Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu i to Federaciji BiH 61,5 odsto, Republici Srpskoj 37,5 odsto i Brčko distriktu jedan odsto. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50 odsto.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije