BiH

Pratite nas na Google news

Pet miliona evra granta za smanjenje posljedica virusa korona u BiH

Pet miliona evra granta za smanjenje posljedica virusa korona u BiH
Foto: Ilustracija | Pet miliona evra granta za smanjenje posljedica virusa korona u BiH
N.N.

SARAJEVO - Savjet ministara utvrdio je danas Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman sedam na Sporazum o finansiranju između KFV-a, Frankfurt na Majni, i BiH, u iznosu pet miliona evra za smanjenje posljedica virusa korona za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona evra i namijenjenog suzbijanju posljedica virusa korona za mala, srednja i mikro preduzeća i biće uplaćena u Evropski fond za BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Drugi dio predstavlja Amandman sedam na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KFV-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica kovida 19.

Sredstva će biti dostupna malim i srednjim i mikro preduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH.

Takođe, Amandmanom sedam se produžava period u kome KFV administrira učešćem BiH u Evropskom fondu do 31. desembra 2030. godine.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

Savjet ministara usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat Željeznica Republike Srpske - Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac - Doboj - Rječica, vrijedan 40 miliona evra.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Cilj projekta je remont željezničkog koridora "5c" kroz Republiku Srpsku i uključuje remont pruge Šamac - Doboj - Rječica u ukupnoj dužini 99 kilometara.

Ukupna sredstva potrebna za finansiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 miliona evra, od čega se polovina sredstava namjerava obezbijediti iz grantova.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke /EIB/ za projekat "Obnova voznog parka za javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo - druga faza", vrijedan 20 miliona evra.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, sa alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.

Pored ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinansiranje ovog projekta sa 10 miliona evra iz Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ministri su utvrdili Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga povjerenja koje se pružaju u BiH i Srbiji, čime će elektronsko poslovanje biti brže i efikasnije, a troškovi poslovanja firmi manji.

Dvije zemlje na ovaj način uzajamno priznaju kvalifikovane usluge u skladu sa zakonom, i to kvalifikovani elektronski potpis, pečat i žig, kao i odgovarajuće registre usluga, čime se značajno unapređuje saradnja u oblasti informacionog društva.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika BiH je predložen ministar komunkacija i transporta.

Inicijativu za zaključivanje sporazuma podnijelo je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Srbije.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije