BiH

Štede na zaštiti od poplava

Štede na  zaštiti od poplava
Štede na zaštiti od poplava

SARAJEVO - Iako posljednjih godina poplave intezivno pogađaju FBiH pa su samo u 2010. godini štete iznosile oko 100 miliona KM, prevencija od poplava je slaba i raspoloživa sredstva, koja su ionako nedovoljna, ne raspoređuju se po stvarnim potrebama i prioritetima.

Utvrdili su to federalni revizori u tek objavljenom izvještaju o reviziji učinka "Prevencija od poplava u FBiH".

Tako je od 71,9 miliona KM ukupno prikupljenih sredstava od vodnih naknada u periodu od 2009. do 2011. godine, samo 25 odsto ili 18,4 miliona KM utrošeno na zaštitu od poplava.

Revizori su procijenili da će sadašnjom dinamikom ulaganja biti potrebno više od 40 godina za uspostavu sistema zaštite od poplava, umjesto 23 godine, kako je predviđeno Nacrtom glavnog preventivnog plana odbrane od poplava.

"Po procjeni stručnjaka, svaki uloženi dolar u prevenciju smanjuje štete od poplava i do osam puta. Poplave kao prirodni fenomen nije moguće spriječiti, ali poduzimanjem preventivnih mjera može se ublažiti štetno djelovanje voda", upozorili su revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH ističući da je prevencija od poplava od strateškog značaja za svaku državu.

U izvještaju, koji je objavljen u momentu kada u BiH rastu vodostaji rijeka i građani strahuju od poplava, navedeno je da su agencije za vodna područja Save i Jadranskog mora za investiciono i tekuće održavanje izgrađenih vodozaštitnih objekata utrošile svega 8,3 odsto od svog ukupnog novca.

Kantonima je od 2009. do 2011. godine doznačeno oko 20 miliona KM više nego ranijih godina i imali su na raspolaganju 36,4 miliona KM, pa ipak su svega oko tri miliona KM utrošili na zaštitu od poplava ili od nula do deset odsto od raspoloživog novca, u zavisnosti od kantona. Izuzetak je bio Posavski kanton kao pozitivan primjer.

"Nastavljena je praksa da su kantoni sredstva najvećim dijelom trošili za rekonstrukciju i izgradnju mreže za vodosnabdijevanje i kanalizaciju", naveli su revizori.

Uz to je uočeno da su sredstva ulagana i kao hitne intervencije za vrijeme odbrane od poplava i neposredno nakon poplava kao mjere sanacije.

U većini kantona nije ni uspostavljena institucija za korištenje sredstava od vodnih naknada, kako je regulisano propisima, niti su odredili ugrožena područja, dok ih pola nije donijelo ni osnovni propis o vodama.

Revizori procijenili da će sadašnjom dinamikom ulaganja biti potrebno više od 40 godina za uspostavu sistema zaštite od poplava, umjesto 23, kako je predviđeno

Revizori su kao problem naveli to što se mjere planiraju i provode bez usaglašavanja na istom vodnom području, te je rasparčan sistem finansiranja, u kojem svaki nivo vlasti samostalno određuje prioritete. Nema koordinacije, pa kantoni očekuju inpute od nadležnog federalnog ministarstva i agencija, a ovi pak podatke očekuju od kantona. U ovakom sistemu, kažu revizori, nije moguće ostvariti značajniji napredak u zaštiti od poplava.

Takođe, agencije za vodna područja parcijalno provode mjere zaštite od poplava bez procjene njihovih efekata, što, smatraju revizori, nije dobra osnova za upravljanje javnim novcem.

"Agencije su koristile različitu metodologiju u planiranju aktivnosti. Agencija za vodno područje rijeke Save planirala je više sredstava za mjere i aktivnosti na zaštitu od štetnog djelovanja voda, a manje za troškove rada, dok je ta situacija suprotna kod Agencije za vodno područje Jadranskog mora", stoji u izvještaju. Dodaje se da su agencije finansirale i aktivnosti iz nadležnosti drugih nivoa vlasti, a prema odluci Vlade FBiH.

Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH revizori zamjeraju, između ostalog, jer nije poduzelo aktivnosti za promjenu postojećeg stanja niti razvilo odgovarajući nivo koordinacije.

Resorni ministar Jerko Ivanković-Lijanović u petak je kazao da nije upoznat sa detaljima izvještaja pa ga stoga u ovom trenutku ne može komentarisati.

Inače, Vlada FBiH je u četvrtak na sjednici smijenila predsjednika i članove Upravnog odbora Agencije za vodno područje sliva Jadranskog mora, jer ne provodi naloge resornog federalnog ministarstva.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije