Društvo

Predviđeno rušenje 80 objekata na dijelu trase auto-puta kroz Prijedor

Predviđeno rušenje 80 objekata na dijelu trase auto-puta kroz Prijedor
Foto: RTRS | Predviđeno rušenje 80 objekata na dijelu trase auto-puta kroz Prijedor
N.N.

PRIJEDOR - Najnoviji prijedlog plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor, po skraćenom postupku, predviđa rušenje 80 objekata na području Prijedora, od kojih je oko 30 odsto stambenih, a 70 odsto su pomoćni, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

“Od ukupno 80 objekta predviđenih za rušenje na dijelu trase auto-puta koja prolazi kroz grad Prijedor, na području Kozarca nalazi se 17 objekata-četiri kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan objekat u ruševnom stanju”, pojašnjeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da je predviđeno i rušenje 157 objekata na području grada Banjaluka, od čega su 40 odsto stambeni, a 60 odsto pomoćni objekti.

Generalni projekat izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor, na osnovu kojeg je potpisana koncesija, radio je CIP Beograd, navedeno je u saopštenju, te se dodaje da je prvobitni projekat predviđao oko 880 objekata za rušenje duž cijele trase auto-puta.

Ministarstvo je kao nosilac pripreme Plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor po skraćenom postupku, zajedno sa nosiocem izrade navedrnog akta - Institutom za građevinarstvo "IG" Banjaluka, koji je ovlašćen za izradu dokumenata prostornog uređenja, izvršilo zakonske obaveze i omogućilo učešće javnosti u izradi navedenog prostono-planskog dokumenta.

“Nacrt dokumenta bio je izložen na javni uvid od 20. februara do 5. marta 2020. godine u prostorijama gradova Prijedor i Banjaluka, kao i u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, a bio je dostupan i na veb portalu Ministarstva, o čemu su i stručna i najšira javnost blagovremeno obaviješteni. Za vrijeme trajanja javnog uvida održane su javne prezentacije u prostorijama navedenih jedinica lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju.

Tim Nacrtom plana parcelacije, kako se ističe, smanjen je broj objekata za rušenje duž cijele trase, a bilo je predviđeno rušenje 109 objekata na području grada Prijedor i 245 na području Banjaluke.

U toku javnog uvida pristigao je znatan broj primjedaba i sugestija na Nacrt dokumenta koji se odnosio na teritoriju oba grada.

“Nosilac izrade je stručnom analizom utvrdio opravdanost većeg broja pristiglih primjedbi, što je uslovilo potrebu izmjene planskog rješenja iz Nacrta dokumenta. Izmjena planskog rješenja kojim se otklanjaju primjedbe je uključivala značajnije izmjene planskog rješenja, te je shodno tome, utvrđena zakonska obaveza ponovnog javnog uvida propisana članom 49. Zakona o uređenju prostora i građenju”, navodi se u saopštenju.

Nosilac izrade, pojašnjavaju u saopštenju, izradio je i dostavio nosiocu pripreme novi, korigovani Nacrt plana u oktobru 2020. godine, te je stavljen na ponovljeni javni uvid od 16. novembra do 30. novembra 2020. godine u prostorijama gradova Prijedor i BanjalLuka i Narodne skupštine Republike Srpske, o čemu je javnost, takođe, obaviještena. U toku trajanja javnog uvida izvršeno je i njegovo javno izlaganje.

“Nakon završetka ponovljenog javnog uvida, nosilac izrade Plana je sagledao i zauzeo stav prema novim dostavljenim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, te na osnovu toga pripremio Prijedlog plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Prijedor po skraćenom postupku i dostavio ga nosiocu izrade u decembru 2020. godine”, naglašava se u saopštenju.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Marketing tim / 21.09.2021 08:30

Sarajevo - Na Fakultetu za Saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu je otvoren Centar za sigurnost saobraćaja čije je opremanje pomoglo ASA Osiguranje.

ASA Osiguranje | ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Uspješni bosanskohercegovački osiguravatelj pomogao Centar za sigurnost saobraćaja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA sa specijanim vozilom za simulaciju vožnje.

 „Naše aktivnosti realizujemo u skladu sa našim smjernicama podrške zajednici u kojoj djelujemo. Veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju je nešto čemu mi u ASA Osiguranju posvećujemo veliku pažnju na strateškom i operativnom planu, te smo sa velikim zadovoljstvom podržali opremanje ovog centra sa softiciranim vozilom za simulaciju vožnje. Vjerujem da će ovo namjenski adaptirano vozilo zajedno sa ostalom visokokvalitetnom opremom koju Centar posjeduje, biti korisno za studente, i unaprijediti i olakšati im usvajanje novih znanja“, izjavio je Adnan Hodžić, predsjednik Uprave i Direktor ASA Osiguranja.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA je od 14. do 16. septembra ugostio eminentne stručnjake i univerzitetske profesore iz EU i regiona u okviru „Erasmus +“ programa i projekta koji za cilj ima poboljšanje sigurnosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana.

U radnim sesijama tokom susreta učešće je uzeo i Arnes Hadžiosmanović, Izvršni Direktor i član Uprave ASA Osiguranja, koji je učesnicima održao predavanje na temu uloge osiguravajućih kuća u polju sigurnosti saobraćaja i najboljih praksi u BiH.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Povećanje stepena sigurnosti saobraćaja ima veliki uticaj na rad i finansijsko poslovanje osiguravajućih društava. Globalne i evropske prakse koje dovode u vezu rad osiguravajućih društava i institucija koje se bave sigurnošću saobraćaja nažalost nisu identične praksama koje imamo u BiH. Mi u ASA Osiguranju smatramo da sinergija između akademije, realnog sektora i relevantnih institucija koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja je jedini ispravni put kojim sve interesne strane trebaju zajedničiki poći. ASA Osiguranje je kao odgovorno društvo već poduzelo konkretne korake u tom pravcu ne samo opremanjem Centra za sigurnost saobraćaja, nego i putem stipendiranja studenata zadnjih godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i garantovanjem radnog mjesta nakon uspješno okončanog studija. Na taj način kreiramo društveni i poslovni okvir za zajedničko djelovanje visokoobrazovanog akademskog kadra i realnog sektora, a u korist šire zajednice“, istakao je Hadžiosmanović.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Ovim povodom ASA Osiguranju je dodjeljena i zahvalnica ispred Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i strukovnog Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija BiH, na pomoći koju ova renomirana osiguravajuća kuća pruža u edukaciji budućih inžinjera saobraćajne struke.

Najčitanije