Društvo

Vlada FBiH donijela nove zaključke: Traži se proglašenje epidemije

Vlada FBiH donijela nove zaključke: Traži se proglašenje epidemije
Foto: Vlada FBiH | Vlada FBiH donijela nove zaključke: Traži se proglašenje epidemije
N.N.

Vlada FBiH usvojila je informaciju o pogoršanoj kovid-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva nakon prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane novim virusom korona u FBiH.

Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva su zaduženi da spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi kovid-19 u Federaciji BiH, poduzimaju mjere i aktivnosti, s ciljem sprječavanja njegovog širenja, te o tome obavještavaju Vladu Federacije BiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da pojača inspekcijski nadzor, te koordinisano obavlja sve aktivnosti s kantonalnim upravama inspekcije.

Vlada Federacije BiH će uputiti zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada naredbama Kriznog šzaba Federalnog ministarstva zdravstva, a suprotno postupanje primjereno sankcionisaju i u prekršajnom i u kaznenom postupku.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremiće akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene kovid-19 epidemiološke situacije u kantonu.

Takođe, pripremiće akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcija organizovanih pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih opštinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policije, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinioca koji krše naredene mjere u uslovima pandemije kovid-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona za povećanje broja inspektora u ovim oblastima.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremiće i akt obraćanja Savjetu ministara BiH u kojem će zatražiti da bude osigurano jednako postupanje u pogoršanoj epidemiološkoj situaciji, što uključuje i žurno utvrđivanje epidemioloških kriterija za ulazak putnika u BiH, jaču kontrolu graničnih prelaza u BiH od strane Granične policije BiH, obavještavanje nadležnih tijela drugih država o laboratorijama koje su akreditirane i ispunjavaju uslove za laboratorijsku dijagnostiku - real time PCR za detekciju SARS-CoV-2, kao i drugih mjera neophodnih za spječavanje širenja kovid-19 u BiH.

Federalni ministar zdravstva je obavezan da, u skladu svojim ovlaštenjima iz Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, proglasi epidemiju kovid-19, te kao ugroženo područje odredi cijelu teritoriju Federacije BiH.

Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

(Oslobođenje)

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije