Ako partner posjeduje oružje, vjerovatnoća da će žena biti ubijena povećava se pet puta

Svakih sat vremena u svijetu više od pet žena ubiju njihovi partneri ili članovi porodice, dok je u BiH prema zvaničnim podacima tokom 2021. i 2022. godine ubijeno 19 žena, neki su od zabrinjavajućih podataka na koje se upozorava kroz sveobuhvatnu kampanju “Poštuj život-ne oružje”, pokrenutu kao odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se u BiH dogodili u bliskoj prošlosti.

Foto: N.N. Ako partner posjeduje oružje, vjerovatnoća da će žena biti ubijena povećava se pet puta

Femicid, rodno zasnovano ubistvo žena i djevojaka, najbrutalnija je i najekstremnija manifestacija nasilja nad ženama. Definira se kao namjerno rodno motivirano ubistvo i eklatantno je i teško kršenje ljudskih prava. Femicid predstavlja prijetnju postizanju rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i mira. Motiviran je mržnjom prema ženama, prezirom i osećajem nadmoći, pri čemu učinilac misli da ima pravo da oduzme život ženi.

Vatrenim oružjem počini više od polovine ubistava u BiH, od čega se u 95 posto slučajeva koristi nelegalno oružje. Skoro 40 odsto ubistava žena počinjeno je vatrenim oružjem čije prisustvo i dostupnost, te njegova zloupotreba u vršenju nasilja prema ženama predstavljaju dodatnu prijetnju i povećavaju vjerovatnoću da će doći do smrtnog ishoda nasilja u porodici.

Ubistva povezana sa vatrenim oružjem u BiH najčešće se dešavaju u privatnim prostorima, a svako drugo ubistvo desi se u kući, stanu ili dvorištu žrtve. Skoro svaka druga osoba ubijena u krugu porodice ubijena je vatrenim oružjem. Žene su primarne žrtve, a dvije trećine svih ubijenih žena ubiju članovi porodice. Veća je vjerovatnoća da će žene biti lišene života u privatnim prostorima u odnosu na muškarce.

Vatreno oružje nije uvijek vezano za smrtne ishode - često se koristi kao sredstvo za nanošenje psihološkog nasilja nad slabijim, emocionalne povrede, zastrašivanje, silovanje, seksualno zlostavljanje, prisile i druge oblike nasilja. Istraživanja navode kako i samo saznanje da nasilnik posjeduje oružje drži žrtve u dodatnom strahu od prijavljivanja nasilja, također otežavajući intervenciju i podršku svjedoka nasilja. Prijetnje oružjem i ubistvom dva su identifikovana prediktora ubistva žene od strane intimnog partnera. Ukoliko nasilni partner posjeduje oružje, vjerovatnoća da će žena biti ubijena povećava se pet puta.

“Uticaj femicida je dalekosežan i razoran. Na individualnom nivou femicid ostavlja trajno nasljeđebola i traume za porodice žrtava. Na nivou lokalne društvene zajednice otvara pitanja o (ne)dovoljnosti djelovanja i povjerenja u institucije, dok na globalnom nivou podriva zdravlje, sigurnost i dobrobit žena i djevojčica u cijelom svijetu”, navodi se u UNDP istraživanju “Karakteristike i prevencija slučajeva femicida-suicida počinjenih u intimnom partnerskom odnosu” u kojem se upozorava i kako je femicid nerijetko praćen suicidom, kada počinilac neposredno nakon nakon ubistva žrtve, ili u istom danu, ubije i sebe, a nekad to uključuje i druge članove porodice i djecu.

Prisutnost vatrenog oružja u domaćinstvu, predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti porodice i povećava rizik od teškog povređivanja i ubistva, a studije pokazuju i da postoji korelacija između stope posjedovanja vatrenog oružja i broja intimnih partnerskih ubistava počinjenih vatrenim oružjem u smislu činjenice da je broj ubistava vatrenim oružjem veći, ako je stopa posjedovanja vatrenog oružja viša. Pristup vatrenom oružju, legalnom ili nelegalnom, spada u najznačajnije rizike za ovu vrstu femicida.

Ilegalno oružje smatra se jednim od glavnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, i uglavnom potiče iz posljednjeg rata.  Kampanja “Poštuj život, ne oružje” skreće pažnju na teme femicida, odgovornog držanja oružja i predaju nelegalnog oružja, potcrtava da nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja predstavlja značajan rizik za sigurnost građana i građanki BiH, te poziva na predaju nelegalnog oružja:

„Zakon dozvoljava predaju oružja u nelegalnom posjedu bez sankcije. Anonimno kontaktirajte nadležnu policijsku agenciju pozivom na 122 unutar prijavljenog mjesta prebivališta kako biste dobili više informacija o dobrovoljnoj predaji. Pozivom prema nadležnoj policijskoj agenciji bez sankcije se mogu anonimno prijaviti i municija i eksplozivne naprave uočene na javnim mjestima ili površinama.“

U kampanji učestvuju MUP Republike Srpske, svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, te Policija Brčko distrikta BiH, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u BiH.

Kampanja je podržana je kroz projekat „Prevencija i smanjenja posjeda ilegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Holandija, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, kao i EU, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.