Kasko dostupan svima!

Nova akcija u Central osiguranju: mali kasko, velika priča. Ugovaranjem polise malog kaska, klijenti mogu zaključiti kasko osiguranje za svoje vozilo po prilagođenoj, znatno nižoj cijeni, a koje pokriva štetu nastalu prilikom saobraćajne nezgode.

Foto: Central osiguranje Kasko dostupan svima!

Ukoliko vozilo pretrpi štetu u saobraćajnoj nezgodi, osiguranje će nadoknaditi svu štetu do iznosa sume osiguranja. Kolika je suma osiguranja ovisi o visini premije koju klijenti odaberu za mali kasko svog vozila.

Mali kasko karakterizira:

  • znatno niža cijena osiguranja,
  • osiguranje za slučaj saobraćajne nezgode,
  • idealno za osiguranje vozila starijih od četiri godine,
  • idealno za vozače početnike,
  • osiguranje vrijedi za vrijeme dok se vozilo nalazi na teritoriji BiH te ostalih evropskih zemalja, članica sustava zelene karte.

Mali kasko pokriva sve štete prouzrokovane isključivo u slučaju saobraćajne nezgode. Ovim osiguranjem nije pokrivena šteta koju prouzrokuje nepoznato vozilo.

Iz Central osiguranja poručuju: „Posebna prednost ove polise osiguranja jeste što se može zaključiti za malu cijenu, neovisno o vrijednosti, marki, tipu ili godinama vozila. Ovaj proizvod vlasnicima starijih vozila daje mogućnost da zaključe kasko polisu, po cijeni koja ovisi o sumi osiguranja za koju su se odlučili. Sve informacije o malom kasku naši klijenti mogu saznati u našim poslovnicama i na web-u.