Fudbal

Pratite nas na Google news

Di­na­mo mjer­ka Ćivića

Di­na­mo  mjer­ka Ćivića
Foto: N.N. | Di­na­mo mjer­ka Ćivića
E.S.

ZA­GREB - Pre­ma na­vo­di­ma "Spor­tskih no­vos­ti", Di­na­mo iz Za­gre­ba u svo­jem re­do­vi­ma želi fu­dba­le­ra El­da­ra Ćivića, stan­dar­dnog re­pre­zen­ta­tiv­ca BiH.

On je pri­je dvi­je go­di­ne po­tpi­sao za pra­šku Spar­tu, a pro­šle se­zo­ne je odi­grao 22 uta­kmi­ce.

Na­vo­dno su dva klu­ba već stu­pi­la u kon­takt, a je­dna od op­ci­ja je i je­dno­go­diš­nja po­su­dba s op­ci­jom ot­ku­pa.

Ćivić je ne­da­vno pro­sla­vio 23. rođen­dan, a "Tran­sfer­mar­kt" ga pro­cje­nju­je na tačno mi­li­on evra.  

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije