Recept

Pu­nje­na ja­ja

Pu­nje­na ja­ja
Foto: N.N. | Pu­nje­na ja­ja
N.N.

Sas­toj­ci:

8 ja­ja

50 g šun­ke

100 g krem si­ra

po uku­su so

po uku­su bi­ber

po po­tre­bi sir

Pri­pre­ma

Ja­ja oba­ri­ti, na­li­ti hla­dnom vo­dom i os­ta­vi­ti da se ohla­de pa ih olju­šti­ti. Olju­šte­na ja­ja pre­po­lo­vi­ti po dužini, izva­di­ti žuman­ca i sta­vi­ti ih u du­blju po­su­du. Do­da­ti krem sir, si­tno sjec­ka­nu šun­ku, umi­je­ša­ti sir, po­so­li­ti i po­bi­be­ri­ti po uku­su i izmi­je­ša­ti ka­ko bi se svi sas­toj­ci sje­di­ni­li. Do­bi­je­nom smje­som pu­ni­ti bje­lan­ca. Pu­nje­nja ja­ja ser­vi­ra­ti i po­služiti.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije