SP Qatar 2022.

Privreda

Čavić: Banjalučka pivara mladim kadrovima daje šansu da napreduju

Čavić: Banjalučka pivara mladim kadrovima daje šansu da napreduju
Foto: Ustupljena fotografija | Čavić: Banjalučka pivara mladim kadrovima daje šansu da napreduju

Smatram da je veoma važno da kompanija daje priliku mladim i obrazovanim ljudima, iz razloga ubrzanog napretka tehnike i tehnologije, kao i procesa rada, rekao je u intervjuu Vladimir Čavić, zamjenik direktora Proizvodnotehničkog sektora Banjalučke pivare.

"Da bi se taj napredak adekvatno ispratio, zaposleni moraju intenzivno da rade na sopstvenoj edukaciji i napretku, što na kraju posljedično dovodi do napretka i u karijeri. Pivara, kao firma, idealan je primjer jednog takvog okruženja", kazao je Čavić.

NN: Kada ste počeli raditi u "Banjalučkoj pivari"? Kako je išao Vaš razvojni put u kompaniji od početaka i na kojim pozicijama ste radili?

ČAVIĆ: U Banjalučkoj pivari počeo sam da radim početkom 2013. godine i uskoro mi se bliži jubilej od deset godina provedenih u kompaniji. Počeo sam da radim kao menadžer energetike, gdje su mi osnovni zadaci bili unapređenje efikasnosti korištenja energije u cijelom proizvodnom procesu.

Tokom tri godine rada na ovoj poziciji imao sam priliku da, kroz uvođenje najnovijih tehnologija, radim na optimizaciji procesa koji su kasnije generisali značajne uštede u potrošnji energenata. Nakon tog perioda prešao sam u Službu održavanja, na mjesto mašinskog inženjera u održavanju. Osnovni zadaci u tom periodu bili su mi sprovođenje redovnih, preventivnih i prediktivnih planova održavanja proizvodne opreme.

Na toj poziciji proveo sam dvije godine i prešao na radno mjesto projektnog menadžera, dok sam danas na poziciji projektnog i procesnog menadžera.

Glavne odgovornosti koje imam podijeljene su u dva dijela: jedan su projekti, gdje je moj glavni zadatak da vodim sve tehničke projekte u pivari, i procesni dio, gdje je moja glavna dužnost raditi na poboljšanju procesa, razvoju i implementaciji novih tehnologija u pivari.

U okviru projektnog dijela bio sam odgovoran za budžet kapitalnih investicija te sve faze izvođenja projekta: planiranje, ponuda, tehnička pojašnjenja, tehničko odobrenje i pregovori, priprema i koordinacija puštanja u rad, puštanje u rad i konačni prijem projekta.

NN: Koliko Vam je diploma Mašinskog fakulteta u Banjaluci, koji ste uspješno završili, pomogla da se lakše uklopite u posao? Koliko je bitna i kako se ogleda saradnja "Banjalučke pivare" i Mašinskog fakulteta?

ČAVIĆ: Diploma Mašinskog fakulteta bila mi je od ključnog značaja za moj profesionalni razvoj. Sva znanja stečena na fakultetu mogao sam uspješno da primijenim u praksi kao osnovu za dalji napredak i unapređenja. "Banjalučka pivara" i Mašinski fakultet imaju dugogodišnju uspješnu saradnju na više polja.

Studenti Mašinskog fakulteta obavljaju stručnu praksu u pogonima "Banjalučke pivare", gdje svoje terensko znanje mogu da primijene i utvrde kroz praktičan dio. S obzirom na to da je proizvodnja piva veoma složen proces u kojem su zastupljene sve oblasti mašinstva, studenti veoma često rade diplomske i magistarske radove koji za cilj imaju rješavanje nekih karakterističnih problema koji se javljaju u procesu proizvodnje.

Odlična saradnja ogleda se i na polju primjene novih tehnologija s ciljem optimizacije procesa s fakultetskim profesorima koji nove trendove u nauci, zajedno s nama, implementiraju u realnom okruženju. 

NN: Da li ste odmah nakon studija počeli raditi u "Banjalučkoj pivari"?

ČAVIĆ: Da, odmah nakon studija počeo sam da radim u "Banjalučkoj pivari", gdje sam i proveo sav svoj dosadašnji radni vijek. 

NN: Koliko je važno da kompanija daje priliku mladim i obrazovanim ljudima da uspiju napredovati do rukovodećih pozicija?

ČAVIĆ: Smatram da je veoma važno, iz razloga ubrzanog napretka tehnike i tehnologije, kao i procesa rada. Da bi se taj napredak adekvatno ispratio, zaposleni moraju intenzivno da rade na sopstvenoj edukaciji i napretku, što na kraju posljedično dovodi do napretka i u karijeri. Pivara, kao firma, idealan je primjer jednog takvog okruženja. 

NN: Evo, da nam kažete nešto više o poslu koji radite i koje su Vaše dužnosti?

ČAVIĆ: Trenutno sam na poziciji zamjenika direktora Proizvodnotehničkog sektora. Pored projektnih aktivnosti, kao do sada, dodatno radim na upravljanju svim segmentima PT sektora (proizvodnja piva, pakovanje, tehnička služba i dr.), na dnevnom nivou pratim izvršenja zadataka i ciljeva određenih sektora, brinem se o kvalitetu i sigurnosti gotovog proizvoda, ekonomičnosti rada i drugo.

Nakon što sam deset godina proveo na raznim izvršnim inženjerskim pozicijama, gdje su mi glavni zadaci bili vezani za rješavanja raznih tehničkih problema i kreacija novih procesa i sistema, sada sam malo više posvećen menadžerskom dijelu posla koji, pored inženjerskog znanja, uključuje razne segmente poslovanja kao što su finansije i ljudski resursi. 

NN: Na šta ste najponosniji u ovih deset godina, koliko ste zaposleni u Banjalučkoj pivari?

ČAVIĆ: Banjalučka pivara se prvenstveno oslanja na sopstvena znanja unutar kompanije. Najponosniji sam na veliki broj projekata koje smo sami razvili u kompletnom sistemu, od ideje preko projektovanja, do krajnje realizacije i upotrebe.

Kao inženjer imam priliku da radim na razvoju novih rješenja koja sami osmislimo, konstruišemo i primijenimo u praksi, što donosi poseban osjećaj zadovoljstva.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije