Privreda

Pratite nas na Google news

Mjere Agencije za bankarstvo FBiH za ublažavanje ekonomskih posljedica

Mjere Agencije za bankarstvo FBiH za ublažavanje ekonomskih posljedica
Foto: Ilustracija | Mjere Agencije za bankarstvo FBiH za ublažavanje ekonomskih posljedica
N.N.

SARAJEVO - Agencija za bankarstvo Federacije BiH donijela je mjere u vidu podzakonskih akata, sa ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" i očuvanja finansijske stabilnosti bankarskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Agencije.

Odlukama Agencije o privremenim mjerama koje subjekti bankarskog sistema (banke i nedepozitne institucije) primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" propisuju se ključne mjere za ublažavanje negativnih efekata na bankarski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH, a ogledaju se u odobravanju olakšica klijentima (pravnim i fizičkim licima) koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima vanrednih okolnosti, uvođenju posebnih pravila za upravljanje kreditnim rizikom koje subjekti bankarskog sistema primjenjuju u slučaju odobravanja posebnih mjera klijentima, te uvođenju preventivnih mjera sa ciljem očuvanja kapitala subjekata bankarskog sistema.

"Navedenim odlukama Agencija je omogućila subjektima bankarskog sistema široke mogućnosti prilagođavanja i djelovanja u nastalim okolnostima, u smislu odobravanja posebnih mjera koje podrazumijevaju: moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci, produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci (pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije), odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, kao i druge mjere u cilju olakšavanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta", navodi se u saopštenju.

Pored navedenog, subjekti bankarskog sistema mogu uključiti i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške fizičkim i pravnim licima koji su korisnici kredita.

Bitna odrednica odluka Agencije je da je subjektima bankarskog sistema, ostavljena mogućnost izbora jedne od predviđenih posebnih mjera koje će preduzeti i modaliteta koji mogu sadržavati jednu ili više posebnih mjera. Takođe, važno je naglasiti da će subjekti bankarskog sistema pristupati rješavanju zahtjeva klijenata koji trpe ekonomske posljedice vanrednog stanja, ali je ostavljena i mogućnost da sami subjekti bankarskog sistema primjene mjere samostalno, ukoliko procijene da klijent nije u mogućnosti ostvariti kontakt sa njima.

"Koristimo priliku naglasiti da je bankarski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine siguran, stabilan i spreman na sve izazove, te da koncept razvoja i primjene regulatornog okvira je takav da se uvijek planiraju mjere za stresna stanja, poput trenutnog. Agencija će u okviru redovnih aktivnosti pratiti dnevne promjene i potrebe kao i status primjene odluka te u skladu sa procjenom trenutnih potreba donositi i dodatne mjere kojima će se podržati rad subjekata bankarskog sistema i privrede u vanrednim okolnostima", navodi se u saopštenju. 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije