Privreda

U Srbiji predstavljen plan za kopanje litijuma

U Srbiji predstavljen plan za kopanje litijuma
Foto: Ilustracija | U Srbiji predstavljen plan za kopanje litijuma
N.N.

Prostorni plan područja posebne namjene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar" stavljen je na rani javni uvid koji će trajati do kraja godine.

Kako je navedeno u dokumentu, inicijativa za izradu Prostornog plana podnijeta je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u decembru 2016. od strane privrednog društva Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd, kompanije koja posluje u okviru globalne rudarske korporacije Rio Tinto.

Početku izrade Prostornog plana prethodila su višegodišnja istraživanja minerala jadarita (natrijum-litijum-borosilikat), koji su geolozi Rio Sava Exploration pronašli u slivu rijeke Jadar i po kojem je ovaj jedinstveni mineral i dobio ime - piše u dokumentaciji.

Područje Prostornog plana obuhvata površinu od 293,91 kilometra kvadratna i ukupno 22 katastarske opštine na teritoriji grada Loznice (naselja Runjani, Lipnica, Bradić, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Draginac, Simino Brdo, Cikote, Šurice, Stupnica, Slatina, Korenita, Gornje Nedeljice, Donje Nedeljice, Grnčara i Šor) i opštine Krupanj (naselja Kostajnik, Dvorska, Brezovice, Krasava i Cerova).

Ležište "Jadar" u kome je krajem 2004. godine otkriven do tada nepoznat mineral jadarit nalazi se u centralnom dijelu obuhvata Prostornog plana, i za sada je jedino mjesto na kojem je pronađen ovaj mineral koji je nov za nauku, a predstavlja koncentraciju litijuma i bora. Na osnovu godišnjeg izvještaja za 2017. godinu globalne rudarske korporacije "Rio Tinto", procjena resursa jadarita je izvršena samo za Donju jadaritsku zonu, na ukupno 136 miliona tona. Pored otvaranja eksploatacije jadarita, u okviru područja Prostornog plana, očekuje se obnavljanje proizvodnje antimona, kao i eksploatacija olovo-cinkane rude.

Projekat "Jadar" prema procjenama će zaposliti 700 ljudi (do 400 u rudniku, na površini oko 100 i oko 200 radnika u održavanju), podrazumijeva promenu namjene režima korišćenja prostora, izgradnju objekata, saobraćajnica i infrastrukture, sprovođenje rudarskih aktivnosti, preradu rude, proizvodnju, deponovanje materijala i uspostavljanje mjera zaštite na prostoru ukupne površine od oko 2030,64 hektara.

Prostor za realizaciju projekta je podijeljen na nekoliko zona, na primjer, u Zoni rudarskih aktivnosti biće izgrađena dva vertikalna okna za pristup rudnom tijelu, za ventilaciju rudnika i transport rude i rudarskog otpada na površinu. U rudniku će se primjenjivati dvije tehnike otkopavanja: konvencionalno bušenje i miniranje i mašinsko kontinualno otkopavanje.

Planirano je odlagalište otpadnog stenskog materijala kapaciteta oko 5,2 miliona metara kubnih unutar prve podzone.

Dalje, koncepcija razvoja na obuhvatu plana podrazumijeva izgradnju novog putnog pravca Ruma-Šabac-Loznica, kao i izgradnju nove dionice Valjevo-Loznica u dužini od oko 13,75 kilometra. Projekcije ukazuju na generisanje približno 600 kamiona u dovozu i oko 1.400 kamiona u odvozu, na nedjeljnom nivou, a preovladavaće kamioni kiperi.

Željeznička infrastruktura predviđena projektom obuhvatiće rekonstrukcija postojeću regionalne pruge Ruma - Šabac - Rasputnica Donja Borina - državna granica - (Zvornik Novi) i izgradnju nove željezničke pruge Valjevo – Loznica, koja će u jednom dijelu biti izmještena, te je planirana gradnja više mostova radi premošćavanja novoprojektovanih regulisanih korita rečnih tokova, koji će se ukrštati sa izmještenim dijelom trase pruge.

Kako piše "Telegraf.rs", planom je takođe predviđena i gradnja nedostajuće vodoprivredne i hidrotehničke infrastrukture - rezervoara na planiranim lokacijama i rekonstrukcija i modernizacija mreže i objekata. Cijeli projekat možete pogledati i OVDJE.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije