Privreda

Pratite nas na Google news

Vlada FBiH podijelila 200 miliona KM sredstava MMF-a kantonima

Vlada FBiH podijelila 200 miliona KM sredstava MMF-a kantonima
Foto: Vlada FBiH | Vlada FBiH podijelila 200 miliona KM sredstava MMF-a kantonima
N.N.

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterijuma raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.

Konkretno, riječ je o sredstvima RFI aranžmana s MMF-om, u iznosu od 200 miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije virusa korona.

Kriterijumi za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Danas je, takođe, donesena i Odluka kojom su utvrđeni kriterijumi raspodjele sredstava ovogodišnjeg Proračuna FBiH iz tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i opštine, u iznosu od 30.000.000 KM.

Od ovog iznosa, 10.000.000 KM će biti dodijeljeno na načelu solidarnosti svim gradovima i opštinama u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije Kovid-19.

Daljnjih 20.000.000 KM biće dodijeljeno gradovima i opštinama za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa, a na temelju javnog poziva.

Projekti, zahtjevi i inicijative odnose se na putnu infrastrukturu (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkinzi, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), zatim na komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta), te na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja).

Sredstva su predviđena i za pomoć proračunima gradova i opština za finansiranje tekućih rashoda. Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, na svojoj web stranici i u dnevnim novinama, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Takođe, danas je formirana komisija koje će pregledati i ocijeniti dostavljene projekte, zahtjeve i inicijative i sačiniti prijedlog korisnika sredstava. Na temelju toga će Federalno ministarstvo finansija pripremiti prijedlog konačne odluke i dostavititi ga Vladi FBiH na razmatranje. Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi konačne iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim gradovima i opštinama, te način izvještavanja o njihovom utrošku.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije