Internet

Četiri načina da unaprijedite brzinu svog web sajta

Četiri načina da unaprijedite brzinu svog web sajta
Foto: Ilustracija | Četiri načina da unaprijedite brzinu svog web sajta
PR

Fraza "vrijeme je novac" odavno je izlizana, međutim to nikako ne umanjuje njen značaj.

Ona se danas odnosi i na moderne tehnologije i na načine na koje se mogu unaprijediti digitalni servisi koje svi koristimo. Sekundi utrošeni na otvaranje određene stranice, aplikacije ili sajta često su presudni kada je u pitanju odluka da li će se posjetilac ponovo vratiti.

Zato je važno da, ukoliko posjedujete sajt ili aplikaciju, ili upravljate nekim od ovih servisa, uvijek testirate brzinu web servisa. Postoji veliki broj načina da se oni ubrzaju korištenjem nekih od dodataka (plugins) koje jednostavno možete da obezbijedite i primjenite na svom sajtu, odnosno aplikaciji.

Istražujući novine koje su se pojavile pred kraj godine došli smo do nekoliko ideja koje možete već danas da primjenite, a pripremili smo vam i listu savjeta uz pomoć kojih možete da ih sprovedete u djelo.

Koristite JavaScript

Mnogi programeri će vam predložiti da koristite JavaScript radno okruženje za kreiranje svojih web aplikacija kako biste ubrzali pokretanje i otvaranje sadržaja na vašem sajtu.

U posljednjih nekoliko godina ovo je postao izuzetno popularan pristup, budući da vam omogućava da kreirate cijeli sajt u okviru jedne stranice.

Ono što je važno da znate jeste da ovaj vid kreiranja sajtova nije prijateljski nastrojen prema optimizaciji tekstualnih sadržaja za bolje pozicioniranje u pretraživačima. Zato se uvijek preporučuje da ga se držite samo prilikom kreiranja web aplikacija.

Isprobajte PWA (Progressive Web Apps)

PWA su aplikacije koje prilagođavaju web sajtove tome da pravilno rade i kada niste povezani na internet (offline).

Najviše se koriste za sajtove koji ciljaju na to da ih korisnici koriste i obilaze redovno, pa čak i da ih dodaju na početne (home) ekrane svojih mobilnih telefona. One funkcionišu tako što pamte i čuvaju podatke kako bi sve funkcionalnosti web aplikacije bile dostupne i ukoliko im pristupate putem lošije i nestabilne konekcije.

Istražite AMP

Kako bi pružio podršku određenim, odabranim i kvalitetno iskrojenim sajtovima, tim programera Googlea kreirao je AMP sistem u februaru 2016. godine.

Naime, ovi sajtovi se učitavaju kroz globalnu mrežu Google, pa su samim tim i brži i funkcionalniji. Naravno, neophodno je da sama stranica bude podržana sa programske strane kako bi mogla da postane dio ovog sistema. Ali korištenjem ovog sistema takođe dobijate i bolju poziciju u pretraživačima, što može da bude od ključnog značaja za vaš uspjeh i broj posjeta vašoj web prezentaciji.

Provjerite CDN

CDN, odnosno Content Delivery Network, jeste sistem koji nije nov, ali veliki broj programera ga i dalje ne koristi.

Važno je pomenuti da je CDN mnogo bolji za prezentacije koje su fokusirane na dizajnerske, odnosno vizuelne sadržaje, nego za tekstove i video-materijale.

Umjesto da korisnik očekuje reakciju od servera kada zada određenu akciju samom sajtu, sistem prebacuje taj zadatak globalnoj distributivnoj mreži, koja ima daleko bolju podržanost i pruža bržu reakciju i odgovor, pa samim tim ubrzava rad cijelog sistema.

Naučite kako

Optimizacija sajta je tek drugi korak. Prvo treba kreirati sajt. Pravljenje sajtova je nauka sama za sebe. Da biste znali da istražite i upotrijebite sva ova znanja, neophodno je da imate kvalitetnu teorijsku osnovu, koja bi mogla sve to da potkrijepi.

Naravno, za to vam neće biti dovoljan kratak kurs od nekoliko mjeseci, već morate da izdvojite barem jednu godinu kako biste usavršili osnove ovog posla uz pomoć kvalitetnih i profesionalnih mentora.

Zato u 2019. godini upišite obuku za programera i napravite pravi korak ka svojoj karijeri iz snova.

Najčitanije