Zbirka starih psiholoških instrumenata - izložba fotografija

Postavka instrumenata za ritmično izlaganje stimulusa - 
Sleva nadesno: Remerov (Roemer) okidač na glas, Ranšburgov (Ranschburg) mnemometar, hronometar sa polarizovanim magnetom po Šulceu (Schulze), Polov (Pohl) preklopnik, reakcioni taster.
Pritiskom na taster eksperimentator aktivira Ranšburgov mnemometar na čijem otvoru se pojavljuje napisana reč ili pseudoreč. U trenutku pojavljivanja stimulusa aktivira se hronoskop koji počinje da meri vreme u milisekundama. Zadatak ispitanika je da izgovori prikazani stimulus. U trenutku izgovaranja dolazi do vibriranja osetljive membrane na okidaču na glas, čime se prekida strujno kolo i zaustavlja hronoskop. Na ovaj način se dobija vreme (izraženo u milisekundama) proteklo od trenutka pojavljivanja stimulusa do trenutka njegovog izgovaranja.
Svi instrumenti su proizvedeni u firmi Cimerman (E. Zimmermann) iz Lajpciga.
Postavka instrumenata za ritmično izlaganje stimulusa - Sleva nadesno: Remerov (Roemer) okidač na glas, Ranšburgov (Ranschburg) mnemometar, hronometar sa polarizovanim magnetom po Šulceu (Schulze), Polov (Pohl) preklopnik, reakcioni taster. Pritiskom na taster eksperimentator aktivira Ranšburgov mnemometar na čijem otvoru se pojavljuje napisana reč ili pseudoreč. U trenutku pojavljivanja stimulusa aktivira se hronoskop koji počinje da meri vreme u milisekundama. Zadatak ispitanika je da izgovori prikazani stimulus. U trenutku izgovaranja dolazi do vibriranja osetljive membrane na okidaču na glas, čime se prekida strujno kolo i zaustavlja hronoskop. Na ovaj način se dobija vreme (izraženo u milisekundama) proteklo od trenutka pojavljivanja stimulusa do trenutka njegovog izgovaranja. Svi instrumenti su proizvedeni u firmi Cimerman (E. Zimmermann) iz Lajpciga.
Vrati na vijest
Najčitanije