BiH

Bolnica pred kolapsom, direktor u usponu

Bolnica pred kolapsom, direktor u usponu
Bolnica pred kolapsom, direktor u usponu
Selma Velić

KONJIC - Opća bolnica u Konjicu u gubitku je oko sedam miliona KM, a pacijentima često ne mogu biti pružene osnovne laboratorijske pretrage, jer za to nema adekvatnih preparata.

Istovremeno, Rusmir Hadžihusejnović, direktor ove javne ustanove, osim što rukovodi bolnicom koja je dovedena pred kolaps, vlasnik je poliklinike u Konjicu, u kojoj je i zaposlen kao ljekar. Predstavnici lokalne vlasti, ali i ljekari zaposleni u konjičkoj bolnici, tvrde kako je haotično rukovođenje ovom ustanovom glavni uzrok svim njenim nedaćama. Osim toga, optužili su i Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) zbog "maćehinskog odnosa" prema bolnici u Konjicu. Svi strahuju da ukoliko ovakva praksa upravljanja bolnicom i odnos nadležnih institucija budu nastavljeni može doći do potpunog kolapsa bolnice, odnosno zatvaranja varata za pacijente, zbog kojih i postoji. Bolnica sad duguje oko tri miliona KM dobavljačima i oko četiri miliona KM Zavodu PIO/MIO FBiH za neuplaćene penzijske doprinose za radnike.

Mirsad Ljeljak, ljekar u bolnici i šef Kluba vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću (OV) Konjic, tvrdi kako je za ovakvo stanje odgovoran menadžment bolnice, odnosno sam direktor i Upravni odbor, koji su imenovani prije dvije godine.

"Niko u OV ne zna kolika su dugovanja ove bolnice, jer dvije godine od menadžmenta nismo dobili nijedan izvještaj o poslovanju bolnice. Činjenica je da bolnica nema para. Poražavajuće je da je veliki broj radnika primljen bez ikakvih normativa. Plaće su im podijeljene iz granta namijenjenog za materijalne troškove", istakao je Ljeljak.

Kaže kako je problem što primarna i sekundarna zdravstvena zaštita u ovoj općini još nisu odvojene, pa i dalje bolnica i dom zdravlja posluju kao jedna ustanova. Zbog toga je na posljednjoj sjednici OV imenovana komisija koja bi u naredna tri mjeseca trebalo da okonča diobeni bilans.

"Situacija je teška. Direktor i UO bolnice dobro su plaćeni pa neka riješe ovaj problem", kaže Ljeljak, čudeći se kako su pacijenti još solidarni imajući u vidu sve prepreke na koje nailaze kada traže ljekarsku pomoć.

"Bolnica je zakinuta u dijagnostičkom smislu. Često se dešava da pacijentima ne mogu biti pružene osnovne laboratorijske pretrage: reuma testovi, brisevi, urinokulture, koprokulture", kaže Ljeljak.

Naser Macić, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika u Općoj bolnici u Konjicu, tvrdi kako najveću odgovornost za stanje u kom se našla bolnica imaju njen direktor i UO, a tek onda ostale nadležne institucije.

"Bilo je ovdje svega. Činjenica je da imamo viška kadra. Umjesto mjera štednje, bilo je neadekvatnih zapošljavanja", upozorio je Macić.

Rusmir Hadžihusejnović, direktor bolnice, istako je da se bolnica nalazi u teškoj situaciji, ali i napomenuo da se ovi problemi gomilaju još od 2003. godine.

"Tačno je da je ova služba integrisana. Još nisu odvojeni dom zdravlja i bolnica, što je nama jako važno. Ranija inicijativa odvajanja ovih ustanova zapela je na Ministarstvu HNK, koje nije raspisalo konkurs za novi UO", istakao je Hadžihusejnović, naglasivši kako bolnica od Zavoda godišnje dobije 5,5 miliona KM.

"S ovim novcem nemoguće je pokriti sve troškove. Mjesečno za plate 303 zaposlena i materijalne troškove treba nam oko 600.000 KM, a od Zavoda dobijemo 453.000 KM. Zavod i dalje finansira 243 zaposlena", pojasnio je Hadžihusejnović, naglasivši kako je menadžment bolnice već pripremio dvije studije o razdvajanju bolnice.

"OV ćemo predložiti da općina sufinansira tri segmenta: vakcinaciju, hitnu pomoć i mrtvozorstvo. Za to nam mjesečno treba 15.036 KM", rekao je Hadžihusejnović.

Uprava bolnice kaže kako nemaju pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta jer nemaju zakonskog uporišta za njegovo donošenje. Objašnjavaju kako su morali zaposliti novu radnu snagu zbog širenja zdravstvenih usluga, ali i realizacije projekta porodične medicine, koji su gotovo u potpunosti implementirali.

"Tačno je da izvještaj o poslovanju bolnice nikad nije podnesen OV jer ga nikad nisu ni tražili. Naš osnivač je Skupština HNK i njima smo dužni podnositi izvještaj. Bez obzira na to pripremili smo izvještaj i samoinicijativno ćemo ga dostaviti OV", rekao je Hadžihusejnović.

Komentar Emira Bubala, načelnika općine Konjic, nismo uspjeli dobiti.

Pacijenti moraju da promijene svijest

Niko od pacijenata koji su tražili pomoć u Općoj bolnici u Konjicu nije vraćen i svima je pružena usluga, rekao je Rusmir Hadžihusejnović, direktor bolnice, reagujući na tvrdnje njegovih kolega da građanima ne mogu biti pružene ni osnovne laboratorijske pretrage.

"Ljudska svijest se mora promijeniti. Ne mogu uvijek dobiti ono što traže. Moraju se naviknuti i na to da nam može biti i gore. I u kući nestane kafe i šećera, pa se to namiri za dan-dva", istakao je Hadžihusejnović, naglasivši kako ovo rukovodstvo bolnice, ako neko sumnja u njegovo upravljanje bolnicom, lako može biti smijenjeno.

Privatna praksa

Rusmir Hadžihusejnović, direktor Opće bolnice u Konjicu, vlasnik je privatne poliklinike i njen zaposlenik u istoj općini. Po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, ljekari iz javnih ustanova mogu raditi u privatnim ordinacijama samo trećinu radnog vremena, ali uz saglasnost Ministarstva zdravlja.

"Kao i većina mojih kolega, imam sve neophodne saglasnosti za rad u poliklinici, čiji sam i vlasnik", istakao je Hadžihusejnović.

U Ministarstvu zdravlja FBiH nismo uspjeli dobiti informaciju da li direktor javne ustanove istovremeno može biti vlasnik poliklinike i njen uposlenik.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije