BiH

Kasipović: Novi nacrt Krivičnog zakona u februaru

Kasipović: Novi nacrt Krivičnog zakona u februaru
Kasipović: Novi nacrt Krivičnog zakona u februaru
Srna

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske utvrdila je novi Nacrt Krivičnog zakonika Republike Srpske koji će se na dnevnom redu parlamenta Srpske naći na prvoj narednoj redovnoj sjednici u februaru, dok bi zakon u konačnoj formi mogao biti usvojen polovinom iduće godine, rekao je danas ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.

Predstavljajući novi Nacrt Krivičnog zakonika Republike Srpske na konferenciji za novinare u Banjaluci, Kasipović je rekao da će resorno ministarstvo predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske da usvoji zaključak o provođenju javne rasprave o ovom Nacrtu zakona u trajanju od 60 do 90 dana.

"Ovim Nacrtom zakona ponudili smo odgovor prema Manivalu, pošto je postojala prijetnja da BiH dođe na crnu listu, jer smo našli rješenja za inkriminaciju i određenja krivičnih dijela pranja novca, organizovanog kriminala, finansiranja terorizma", istakao je Kasipović.

On je rekao da će ovim zakonikom biti omogućen registar svih lica koja su pravosnažno osuđena za polno zlostavljanje djece, kako bi omogućili uvidom u registar, koji moraju obezbijediti, da takvi ljudi ne dolaze u kontakt sa djecom u školama, vrtićima, sportskim i kulturnim društvima.

Kasipović istakao da je ovo jedan od najvažnijih zakona u svakoj zajednici, pa i u Republici Srpskoj, izražavajući zadovoljstvo da je resorno ministarstvo radilo sa najboljim članovima Radne grupe za izradu ovog zakonika.

Predsjednik Radne grupe za pripremu ovog Nacrta zakona Ivanka Marković rekla je da su u ovom zakonskom rješenju u oblasti krivičnih sankcija uvedene novine kojom je izbačena dosadašnja mogućnost da se kazna zatvora do šest mjeseci zamijeni novčanom kaznom.

"Podignut je opšti nivo kazne zatvora sa 30 dana na tri mjeseca, a data je mogućnost da se izrečena kazna zatvora do jedne godine mijenja takozvanim kućnim zatvorom za određenu kategoriju lica kao što su osobe sa invaliditetom, teški bolesnici, te samohrani roditelji maloljetne djece", istakla je Markovićeva.

Ona je rekla da je uvedena novina prinudne naplate kod novčane kazne koja je trebala biti alternativa kazni zatvora, a ponuđena su i nova rješenja kod uslovnog otpusta sa polovine kazne na dvije trećine kazne zatvora, te kod ublažavanja kazne.

Kada je riječ o posebnom dijelu Nacrta Krivičnog zakonika Republike Srpske, Markovićeva je rekla da je u grupi krivičnih djela protiv života i tijela uvedeno krivično djelo prinudna sterilizacija i genitalno sakaćenje žena.

"Kada je u pitanju grupa krivičnih djela protiv prava i sloboda tu smo uveli krivično djelo proganjanje, a kod krivičnog djela polnog integriteta uvedeni su polno uznemiravanje, bludne radnje i polna ucjena", istakla je Markovićeva.

Ona je navela da formirana posebna grupa krivičnih djela protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kojima je obljuba djeteta do 15 godina apsolutno zabranjena i za šta je predviđena najmanja kazna zatvora u trajanju od osam godina.

"Uvedena su i nova krivična djela kao što je iskorištavanje djece za pornografiju, pornografske predstave, a u grupi krivičnih djela protiv braka i porodice uvedena su dva nova krivična djela napuštanje djeteta i povreda privatnosti djeteta", pojasnila je Markovićeva.

Ona je rekla da je uvedeno krivično djelo zlostavljanje na radu.

Markovićeva je rekla da je ovim Nacrtom zakona predviđeno krivično djelo podrivanja odbrambene moći Republike Srpske, za šta je predviđena kazna zatvora od tri do 20 godina.

"Ko u namjeri umanjenja odbrambene moći Republike Srpske uništi, učini neupotrebljivim ili omogući da pređe u ruke neprijatelja odbrambena postrojenja, objekti, položaji, naoružanje ili druga borbena i odbrambena sredstva ili preda trupe neprijatelju, ometa ili dovede u opasnost borbene i odbrambene mjere kazniće se zatvorom najmanje tri godine", pojasnila je Markovićeva.

Ona je dodala da ko planira, sa drugim dogovara, nabavlja sredstva ili na neki drugi način priprema izvršenje ovog krivičnog djela, kazniće se zatvorom od jedne do 10 godina.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije