BiH

Registar službenika u BiH i dalje prazan

Registar službenika u BiH i dalje prazan
Foto: N.N. | Registar službenika u BiH i dalje prazan
Uroš Vukić

BANJALUKA - Ništa konkretno lani nije urađeno na uspostavljanju registra državnih službenika, a inicijativa koja je otišla prema Ministarstvu finansija i trezora BiH ostala je mrtvo slovo na papiru.

Ovo se u suštini navodi u Informaciji o radu Agencije za državnu službu BiH za prošlu godinu, a u kojoj se ističe da tokom 2019. nije došlo do promjene Zakona o državnoj službi u institucijama BiH kojim bi se omogućilo uspostavljanje registra državnih službenika od strane Agencije za državnu službu.

U izvještaju se navodi i to da je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH još početkom 2017. godine osporila Agenciji za državnu službu BiH da vodi taj registar.

"Upućena inicijativa prema Ministarstvu finansija i trezora BiH za uključenje Agencije u nadogradnju informacionog sistema za centralizovani obračun plata i naknada još nije doživjela bilo kakvu konkretizaciju. Agencija će aktuelizovati sve aktivnosti koje mogu voditi ka konačnoj uspostavi ovog registra", navodi se u izvještaju.

Inače, kada je riječ o informacionom sistemu za centralizovani obračun plata i naknada, on je na određeni način registar svih zaposlenih u institucijama BiH i uz manje izmjene mogao bi se koristiti kao registar državnih službenika.

"Ići će se u smjeru da svaka institucija u BiH pojedinačno vodi registar za sebe, a Agencija za državnu službu bi radila statistiku i ostale stvari, ali bez pristupa ličnim podacima", rekao je juče za "Nezavisne" Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

On ističe da u ovom trenutku BiH i nije toliko potreban taj registar te da već deset godina sve funkcioniše i bez njega, ali da se može očekivati da će na tome insistirati Evropska unija i da će u doglednoj budućnosti registar državnih službenika morati da bude uspostavljen.

Kada je riječ o radu Agencije za državnu službu u prošloj godini, u izvještaju se navodi da je tokom prošle godine realizovan 141 konkurs, od čega 81 javni i 60 internih, s tim da je za 21 javni konkurs procedura započeta u 2018. godini.

"Tokom godine realizovano je 271 procedura postavljenja, mišljenja na imenovanje i imenovanja državnih službenika u institucijama BiH te je realizovano 108 procedura razrješenja i mišljenja na razrješenja", navodi se u Izvještaju o radu Agencije za državnu službu u 2019. godini.

Akšamija objašnjava da se 271 postavljenje odnosi na sve oglase, i one javne i interne, koji podrazumijevaju da se već zaposleni službenik premjesti sa jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto.

Što se tiče disciplinskih postupaka i povreda službene dužnosti, u 2019. godini ukupno je sprovedeno sedam disciplinskih postupaka, od kojih je pet započeto i okončano u 2019. godini, a dva su započeta u 2018. i okončana u 2019. godini.

"Takođe, četiri disciplinska postupka su započeta u 2019. godini, a vode se još u 2020. godini. Broj je nešto manji od ciljane vrijednosti, ali isto opet ne zavisi od Agencije, već od broja zahtjeva institucija za provođenje disciplinskog postupka", ističe se u izvještaju.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije