Društvo

Pratite nas na Google news

Fond zdravstvenog osiguranja RS smanjio deficit, ali i cijene usluga

Fond zdravstvenog osiguranja RS smanjio deficit, ali i cijene usluga
Foto: N.N. | Fond zdravstvenog osiguranja RS smanjio deficit, ali i cijene usluga
Ljiljana Radić

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja RS je, kako ističu iz ove ustanove, nastavio kontinuitet smanjenja deficita te je krajem septembra deficit sa finansiranjem iznosio 2,1 milion KM i manji je za oko tri miliona u odnosu na prethodni mjesec.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, kako navode, deficit je manji za oko 97 odsto, a smanjene su i obaveze Fonda, pa su samo u ovoj godini smanjene za oko 20 miliona KM.

"Finansijski rezultat Fonda bio bi još bolji da su realizovane inicijative za uvođenje posebnih akciza na duvan i alkohol, kao i da se dio premije od autoodgovornosti izdvaja za zdravstveni sistem, jer bi na ovaj način Fond poslovao bez deficita", kazali su iz ove ustanove.

Planiraju da bolnicama za ovu godinu povećaju ugovore kako bi osiguranicima obezbijedili dostupnu i kvalitetnu bolničku zdravstvenu zaštitu i da im se sve usluge pružaju na vrijeme, u optimalnim rokovima. "Izvjesno je da će se ovaj potez negativno odraziti na poslovanje Fonda, pa očekujemo rast deficita FZO za oko 20 miliona KM. Međutim, nama je prioritet zdravstvena zaštita osiguranika, bez obzira na finansijski rezultat Fonda", navode iz FZO.

Pozitivno poslovanje Fonda rezultat je, kako navode, brojnih mjera i aktivnosti koje je preduzelo rukovodstvo FZO, kao što su smanjenje cijena pojedinih usluga, niže cijene usluga iz oblasti kardiohirurgije i drugih zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama izvan RS, a snižene su i cijene pojedinih lijekova.

"Između ostalog, dodatno je unaprijeđena saradnja sa finansijskim institucijama i kontrolnim organima. Takođe, novom sistematizacijom Fonda smanjen je broj rukovodećih mjesta, čime su smanjeni i rashodi za lična primanja zaposlenih", dodaju u ovoj ustanovi.

Pored toga, kako navode, smanjili su rashode za troškove energije, komunalnih usluga, režijskog materijala, tekućih održavanja i slično.

Naglašavaju da postoje izazovi i problemi sa kojima se Fond suočava, a na koje ne može da utiče kao što je nepovoljna struktura osiguranika, neredovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, te rad na crno.

Period                    Ostvareni rezultat (deficit sa finansiranjem)

1.1-30.9.2015.    - 49.663.508 KM

1.1-30.9.2016.    - 79.050.182 KM

1.1-30.9.2017.    - 2.148.534 KM

 

Najčitanije