Društvo

Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice iz Kaknja

Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice iz Kaknja
Foto: Facebook/Kenan Karić | Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice iz Kaknja
N.N.

Prema nalogu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, zdravstveni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, nakon nedavne smrti dvoipogodišnje Džene Gadžun iz Kaknja, izvršili su inspekcijski nadzor u "Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji Dr. Halimić", "Privatnoj ordinaciji za anesteziju u terapiju bola prim. dr. Suad Rožajac" te "Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Bejtović".

"Avaz" je u posjedu izvještaja inspektora o zatečenom stanju. Također, navedene su i naložene mjere.

"Slijedom zaprimljenog zahtjeva, kao i medijskih navoda započeti su zdravstveno-inspekcijski nadzori kako bi se utvrdilo ispunjenost zakonom propisanih uslova vezanih za prostor, opremu, kadar i evidencije iz oblasti zdravstva", navodi se.

Privatna oftalmološka ordinacija "Dr Halimić"

"Dana 12. 11. 2021. godine izvršen je zdravstveno inspekcijski nadzor u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji "Dr Halimić", u ulici Augusta Brauna broj 3.

Uvidom u rješenje nadležnog ministarstva zdravstva konstatovano da je ordinacija registrovana za pružanje specijalističko - konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije, te obavljanja hirurških zahvata male hirurgije isključivo u lokalnoj anesteziji.

Tokom nadzora predočen je i tripartitni ugovor o poslovnoj saradnji zaključen 1. oktobra prošle godine.

Uvidom u ugovor konstatovano je - da su svi potpisnici ugovora privatne specijalističke ordinacije, namjena ugovora je pružanje zdravstvenih usluga - hirurški zahvati u opštoj anesteziji, naručilac usluga i zakupac je dr. Jasmina Halimić, specijalista oftalmolog, izvršilac usluga je dr. Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, a zakupodavac je dr. Jasmina Bejtović, doktor stomatologije.

Ugovor je zaključen 1. oktobra 2020. na period važenja od godinu dana.

No, članom 20. Pravilnika o uslovima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uslovima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("SI. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/ IS), decidno je propisano da se hirurški zahvati u specijalističkim ordinacijama mogu obavljati isključivo u lokalnoj anesteziji.

-"Privatna oftalmološka ordinacija Dr. Halimić ima rješenje za obavljanje operativnih zahvata u lokalnoj anesteziji, a zahvate u opštoj anesteziji obavljamo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji - korištenje prostora, opreme i materijala, sa ustanovom koja ima odobrenu salu i opremu za izvođenje zahvata u opštoj anesteziji, a to je zdravstvena usta nova Bejtović", kazala je inspektorima dr. Halimić.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati upravnom mjerom - donošenje rješenja kako slijedi:

1. Zabranit će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("Sl. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete previđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("Sl. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Privremeno će se zabraniti obavljanje dopunskog rada dr Nini Jovanović u predmetnoj ordinaciji, do dobivanja licence nadležne Liječničko/Ljekarske komore Kantona Sarajevo ili Liječničko/Ljekarske komore Federacije BiH.

4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti vezanih za obezbjeđenje valjanog ugovora o redovnom servisiranju medicinskotehničke opreme, kao i propisno vođenje medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiH", broj 37/12) - navodi se, između ostalog.

Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju bola Prim. dr Suad Rožajac

"U momentu nadzora predočeno rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-37-15200/16 od 03.02.2017. godine, za rad privatne ordinacije za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (sa liječenjem boli), u ulici Branislava Nušića broj 166, a kojim je odobrena djelatnost pružanja specijalističko - konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i terapije bola (u oblasti hirurgije, stomatologije i u drugim dijagnostičko terapijskim procedurama)", navodi se u izvještaju.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati upravnom mjerom - donošenje rješenja kako slijedi:

1. Zabraniti će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("Sl. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete predviđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("Sl. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Zabranit će se upotreba anesteziološog aparata za opću anesteziju s monitorom - SNS COMPANY, CE0473, koji je smješten u prostorijama Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166 (ustupljeni prostor Benjamina i Jasmine Bejtović).

4. Naredit će se izmještanje anesteziološog aparata za opću anesteziju s monitorom - SNS COMPANY, CE0473, van Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166 (ustupljeni prostor Benjamina i Jasmine Bejtović).

5. Privremeno će se zabraniti obavljanje obavljanje zdravstvene djelatnosti bez licence Kadić Nermini.

6. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti kako slijedi:

- obezbijediti potvrdu o tehničkoj ispravnosti aparata defibrilatora;

- fizički odvojiti prostor za pregled pacijenata u predmetnoj ordinaciji;

- propisno voditi medicinsku dokumentaciju i to protokola pacijenata i anesteziološkog lista u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiH", broj 37/12), navodi se, između ostalo.

Privatna stomatološka ordinacija "Bejtović" U trećem dijelu inspekcijskog izvještaja opisan je inspekcijski nadzor u privatna stomatološkoj ordinaciji "Bejtović", ulica Branislava Nušića broj 166.

- Na osnovu izvršenih inspekcijskih nadzora i utvrđenog činjeničnog stanja u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji "dr Halimić" i Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju boli, Prim. dr Suad Rožajac, izvršen je zdravstveno - inspekcijski nadzor i u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Bejtović", u ulici Branislava Nušića broj 166, dana 15.11.2021. godine.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati uprvanom mjerom - donošenje rješenja kako slijedi:

1. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete previđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("Sl. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Naredit će se izmještanje anesteziološke opreme za opću anesteziju i to anesteziološkog aparata, termokauter-bipolar i monopolar, sauger-aspiratora, iz Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166, odnosno uustupljenog prostora, vlasnika Benjamina i Jasmine Bejtović.

3. Zabranit će se isticanje naziva "POLIKLINIKA" iznad ulaznih vrata u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Bejtović". 4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti kako slijedi:

- obezbjeđivanje ugovora o servisiranju stomatološke opreme u skladu sa čl. 8. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ("Sl. novine FBiH", broj 104/13, 16/14 i 66/15);

- propisno voditi medicinsku dokumentaciju i to protokol pacijenata (pruženih stomatoloških usluga) u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl.novine FBiH", broj 37/12), navodi se, između ostalog.

Također, istaknuto je da je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo aktom broj 10-33-36429-2/21 od 09.11.2021. godine zatražilo je "pojačan zdravstveno-inspekcijski nadzor u svim privatnim praksama i poliklinikama na području Kantona Sarajevo u kojima se provode hirurški zahvati i druge intervencije u anesteziji."

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije