Ex -Yu

Hrvatska dobila četiri opomene od EU

Hrvatska dobila četiri opomene od EU
Foto: Bruno /Germany/Pixabay | Hrvatska dobila četiri opomene od EU
Srna

BRISEL - Hrvatska je dobila četiri zvanične opomene i dva obrazložena mišljenja zbog povreda evropskog zakonodavstva, navodi se u septembarskom paketu odluka koje je objavila Evropska komisija.

Prva opomena odnosi se na upravljanje otpadom. Naime, Evropska komisija pozvala je Hrvatsku da postupi u skladu sa Okvirnom direktivom o otpadu i prethodnom presudom Suda EU, prenose hrvatski mediji.

Sud EU presudio je 2. maja 2019. da je Hrvatska više od 140.000 tona proizvodnog ostatka od obrade silikomanganske troske pogrešno kvalifikovala kao "nusproizvod", a ne kao otpad na lokaciji Biljane Donje.

Hrvatska nije obezbijedila da se tim otpadom upravlja na način koji ne ugrožava zdravlje ljudi i ne šteti okolini, prenosi "Dnevnik.hr".

Hrvatska je, zajedno sa Austrijom, Finskom i Luksemburgom, dobila zvaničnu opomenu, zbog nepravilno prenošenja određenih elemenata pravila EU o borbi protiv terorizma.

Pravila uključuju odredbe o inkriminisanju i sankcionisanju krivičnih djela povezanih sa terorizmom, kao što je putovanje u inostranstvo radi počinjenja krivičnog djela terorizma, vraćanje u EU ili putovanje unutar EU radi takvih aktivnosti, obučavanje u svrhu terorizma i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Hrvatska je, zajedno sa Finskom, zvanično opomenuta i zbog nedostataka u vezi sa Evropskim nalogom za hapšenje. Postupak je pokrenut protiv te dvije zemlje jer nisu prenijele u svoja zakonodavstva okvirnu odluku o Evropskom nalogu za hapšenje i postupcima predaje između država članica.

Hrvatska, Malta i Mađarska zvanično su opomenute zbog nepravilnog prenošenja Direktive o sistemima osiguranja depozita. U skladu sa pravilima EU, sistemi osiguranja depozita štite štednju deponenata garancijom depozita u iznosu do 100.000 evra i pomažu u sprečavanju masovnog povlačenja depozita u slučaju propasti banke, što može dovesti do finasijske nestabilnosti.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije