Obrazovanje

Pratite nas na Google news

Kako da analizirate ciljno tržište

Kako da analizirate ciljno tržište
Foto: N.N. | Kako da analizirate ciljno tržište
PR

Ako želite da prodajete neki proizvod ili neku uslugu, prvo pitanje jeste kako da dođete do vašeg ciljnog tržišta ili ciljne publike. Ti potencijalni kupci koji su vaš cilj mogu da budu „razbacani“ među hiljadama onih koji to nisu.

Ukoliko samo izbacite svoj proizvod ili uslugu na tržište i nadate se da će vam pravi ljudi doći sami od sebe, možete samo da izgubite vrijeme i novac, kaže Džon Rampton, preduzetnik, influenser i marketinški stručnjak.

Dok je masovni pristup marketingu podrazumjevao dostizanje što većeg broja ljudi preko velikog broja tradicionalnih marketinških kanala (televizija, radio, bilbordi, novine..), Rempton ističe da analiziranje ciljanog tržišta zahtjeva precizan cilj prema kome se usmjeravaju i online i offline marketinške kampanje.

"Kao dio analize, kreiraćete i segmentaciju ciljanog tržišta, jer ćete najverovatnije imati više od jedne vrste potencijalnog kupca koji bi mogao da ima koristi od vašeg proizvoda ili usluge", kaže on.

Komponente u analizi ciljnog tržišta

Vaša analiza ciljnog tržišta mora da uključuje odgovore na pitanja: ko, šta, kada, gdje, zašto i kako. Evo kako da razdvojite razne komponente u analizi tržišta:

  • Ko je vaš potencijalni klijent? Da biste ih zaista upoznali, potrebno je da ih u potpunosti opišete: koji je to raspon godina, kog su pola, zanimanja, obrazovanja i da ih okarakterišete po bilo kom drugom kriterijumu koji definiše te segmente.
  • Šta je motivacioni faktor koji inspiriše ovu ciljnu publiku? To bi mogli da budu njihova interesovanja, vrijednosti, hobiji i sveukupne potrebe.

Kada definišete "šta", trebalo bi da uključite i aspekte vašeg proizvoda ili usluge koji bi se povezali sa ovom motivacijom. To možete uraditi tako što ćete utvrditi koji problem vaš proizvod ili usluga može da riješi.

  •  Kada je vrijeme u kome će vaši ciljani potrošači najverovatnije kupovati vaš proizvod ili uslugu? Ovo bi moglo da bude određeno vrijeme kao što je mjesec ili nedjelja. Međutim, ova komponenta takođe može da podrazumjeva i frekvenciju kako bi se utvrdilo da li se vaši ciljani korisnici uklapaju u model kupovine putem pretplate. Zatim, kada je u pitanju oglašavanje i obraćanje ovom ciljnom tržištu, postoji li i određeni dan i vrijeme dana, kao i lokacija ili kanal koji bi takođe trebalo da budu jasno određeni?
  •   „Gdje" uključuje geografsku lokaciju na kojoj žive i rade vaši ciljani kupci i korisnici, ali i informacije o toj oblasti, kao što su populacija, klima, prosječni dohodak i ekonomsko stanje.
  •   „Zašto" određuje zašto bi se ova ciljna publika odlučila da kupi od vas, a ne od konkurenta. Stoga, ovaj aspekt uključuje analizu konkurencije.
  •  „Kako" podrazumjeva analiziranje ponašanja vaših kupaca i klijenata, odnosno toga kako oni žive, kako kupuju i kako reaguju na određene stvari.

Sve ove komponente bi trebalo da vam daju ideju o tome na koji način treba da pristupite analizi ciljnog tržišta.

Druge najbolje prakse za analizu ciljanog tržišta

Jedna od najvažnijih stvari koje treba da uradite, kako kaže Rempton, jeste da se fokusirate na ono što vam podaci govore, umjesto da se oslanjate na bilo kakve pretpostavke.

„Iako ćete imati opšte ideje o tome šta vaša publika želi i zahtjeva, pretpostavke ne mogu da vam daju cijelokupnu sliku“, kaže Rempton.

Ako niste sagledali stvari izvan opšte ideje koju ste već imali, mogli biste da propustite  prave prilike i ulažete u kampanje koje su usmjerene na pogrešno tržište. Prije analize bilo kog aspekta gore navedenih komponenata, pripremite se za analizu tako što ćete uraditi inicijalno istraživanje. Zatim pripremite konkretna pitanja koja ćete postaviti publici kako biste prikupili podatke u vezi sa odgovorima na pitanja ko, šta, kada, gdje, zašto.

Akcije koje treba preduzeti u vezi sa analizom ciljnog tržišta

Navešćemo neke od načina na koje možete prikupiti ove podatke i analizirati ih.

  • Pokrenite oglase na društvenim mrežama i koristite analitiku koju pružaju da biste kreirali profile klijenata, ličnosti i tržišne segmente.
  • Koristite dostupne online resurse, kao što su Google Trends.
  • Pratite šta vaša konkurencija radi fokusirajući se na pozicioniranje kroz marketing, cijene, preglede i razgovore sa klijentima na društvenim medijima. Ovo vam može pokazati da li treba da nastavite da se fokusirate na isti ciljni tržišni segment kao konkurencija. Možda ćete shvatiti da konkurenti imaju određene slabosti ili da ima više smisla da treba da idete u drugom smjeru.
  • Vodite primarno istraživanje tako što ćete direktno ići na segmente koje želite da analizirate. Taktika uključuje online i offline istraživanja, intervjue i fokusne grupe. Da biste dobili povratnu informaciju možda ćete morati da ponudite neku vrstu nagrade ili podsticaja. Da ne biste gubili vrijeme, tražite od potencijalne publike da odgovori sa vrlo specifičnim i detaljnim informacijama.

Ako želite dinamičnu karijeru koja podrazumjeva dosta istraživanja i kreativnosti, ona je idealno marketinško polje za vas. Više o karijeri i edukaciji u oblasti savremenog marketinga možete da saznate na ovoj obuci.

 

Najčitanije