Obrazovanje

Objavljen konkurs za dodjelu 44 stipendije

Objavljen konkurs za dodjelu 44 stipendije
Objavljen konkurs za dodjelu 44 stipendije
Agencije

BANJALUKA - Unija studenata Republike Srpske je raspisala javni konkurs za dodjelu 44 stipendije u akademskoj 2013/14. godini redovnim studentima na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Stipendije "Srđan Aleksić" se dodjeljuju sljedećim kategorijama studenata:

  • studenti koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju rješenjem nadležnog centra za socijalni rad
  • studenti - civilne žrtve rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije
  • studenti bez jednog ili oba roditelja
  • studenti iz porodice sa dva ili više studenata
  • studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica
  • studenti koji su do punoljetstva bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice
  • studenti djeca demobilisanih boraca VRS

Opšti uslovi su:

1. Da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

2. Da su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj

3. Da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija

4. Da student ne obnavlja godinu tekuću godinu studija, za koju se dodjeljuje stipendija

5. Da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

1. Socijalni status

2. Upisana godina studija

3. Uspjeh na prethodnim godinama studija

Pravo na dodjelu stipendije imaju i apsolventi kojima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja, a najduže na period od jedne akademske godine. Ukoliko apsolvent diplomira u navedenom periodu, dužan je u roku od 15 dana pisano obavijestiti Uniju studenata o prestanku osnova za isplatu stipendije.

Visina stipendije iznosi 100 KM i isplaćuje se tokom 9 mjeseci.

Uz uredno popunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Uvjerenje o prebivalištu

3. Ovjerenu kopiju prve stranice indeksa

4. Potvrdu o statusu redovnog studenta

5. Uvjerenje o položenim ispitima s prosječnom ocjenom

6. Potvrdu da student prvi put upisuje tekuću godinu studija

7. Ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja

8. Ovjerenu izjavu za apsolvente

9. Ovjerenu kućnu listu

10. Potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju, a za djecu predškolskog uzrasta izvod iz matične knjige rođenih

11. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje

12. Rješenje centra za socijalni rad o novčanoj pomoći, za studente iz socijalno ugroženih porodica

13. Rješenje nadležne ustanove o invalidnosti (samo za studente sa invaliditetom)

14. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve otaybinskog rata

15. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu

16. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu demobilisanog borca VRS

17. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu

18. Izvodi iz matične knjige umrlih, za djecu bez jednog ili oba roditelja

19. Potvrdu izdatu od nadležnog organa da je student do punoljetstva bio smješten u domu za nezbrinutu djecu, ili u hraniteljske i srodničke porodice (samo za studente koji su bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice)

20. Potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata

21. Fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren

Dokumenti iz tačke 1 i 2 ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, a dokumenti iz tačaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 19 ne smiju biti stariji od dana kada je ovaj konkurs objavljen.

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

Prijave na konkurs dostavljaju se u kancelarije Unije studenata RS u Banjaluci i u Istočnom Sarajevu, ili putem pošte na adresu: Majke Jugovića br. 1 Banjaluka ili Rektorat Univerziteta u I. Sarajevu, kancelarija USRS, Vuka Karadžića 30 Istočno Sarajevo, s naznakom - Prijava na konkurs, stipendije "Srđan Aleksić".

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u kancelariji  na sajtu Unije studenata RS: www.unijastudenatars.tk.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na stranici Unije studenata: www.unijastudenatars.tk.

Sve informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti na sajtu Unije studenata RS ili pozivom na brojeve 066/342-077, 065/922-989, 065/315-385.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije