Život

Pratite nas na Google news

FELJTON (8): Puni razvoj banje Vrućice

FELJTON (8): Puni razvoj banje Vrućice
Foto: N.N. | FELJTON (8): Puni razvoj banje Vrućice
N.N.

Postavljenjem dr Miroslava Filipovića za direktora banje, koji je uveo savremen, tržišni način poslovanja i koji je pacijenta i njegove potrebe stavio u prvi plan, te nakon uspješno izvršene kaptaže izvora 1971. ušla je banja Vrućica u novu fazu svoga punog razvoja.

Specijalna bolnica za kardiovaskularna oboljenja i rehabilitaciju, kako je bio tadašnji naziv banje Vrućice, bila je samostalna radna organizacija (RO) u oblasti zdravstvene zaštite, koja je obavljala dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti srca, krvnih žila, nervnog sistema i zglobova.

Otkrivanjem novih izvora termomineralne vode u banji Vrućici stvoreni su uslovi za izgradnju novih kapaciteta za smještaj, zapošljavanje radnika, povećanje i proširenje broja turističko-ugostiteljskih i medicinskih usluga.

Nakon dužeg odlaganja pristupilo se u banji Vrućici u aprilu 1972. izgradnji modernog hotela visoke B kategorije. Zvanični radovi na izgradnji hotela počeli su 27. maja 1972. polaganjem kamena temeljca, što je obavio Dragutin Kosovac, predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine BiH.

Ovom izgradnjom hotela trebalo je da se riješi višegodišnji problem smještajnih kapaciteta u banji Vrućici.

Banja je 1972. raspolagala sa 370 ležaja, a u privatnom vlasništvu ih je bilo između 800 i 900. Tako je banja po turističkom prometu izbila na drugo mjesto u Bosni i Hercegovini, odmah iza Sarajeva, koje je imalo najveću posjetu zbog velikog broja prolaznih turista.

Specijalna bolnica se, u skladu s novim ustavnim načelima, organizovala 1973. u radnu organizaciju s osnovnim organizacijama udruženog rada (OOUR). To su bili: OOUR Zdravstvo, OOUR Turističko-rekreaciona djelatnost i OOUR Zajedničke službe. Na čelu RO bio je predsjednik Poslovodnog odbora, a OOUR-a direktor. Za prvog predsjednika Poslovodnog odbora izabran je dotadašnji direktor dr Miroslav Filipović. Specijalna bolnica je od 1. januara 1974. poslovala pod nazivom Specijalna bolnica za kardiovaskularna i reumatska oboljenja i rehabilitaciju "Banja Vrućica".

Krajem te 1973. u "Banji Vrućici" je bilo zaposleno 219 radnika, od kojih 44 zdravstvena, 31 radnik - službenik i 144 ostala. Kod svih zaposlenih je vladalo veliko interesovanje za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

U hotelima "Banje Vrućice" 1973. bilo je 14.108 posjetilaca i 150.957 noćenja. U ovoj godini u bolničkom dijelu banje bio je 4.421 pacijent, koji su na liječenju proveli 86.122 bolničko-opskrbna dana ili u prosjeku oko 20 dana svaki.

Izgradnja modernog hotela "Kardial" bila je završena u maju 1976. Novoizgrađeni hotel A kategorije raspolagao je s oko 410 ležajeva u komfornim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama i 17 apartmana, luksuznim restoranom, kafanom, aperitiv-barom, noćnim barom, zatvorenim bazenom s toplom vodom, dvije saune, velikom kongresnom dvoranom s 300 mjesta za održavanje seminara, simpozijuma i savjetovanja, svečanim salonima, TV salonom, četvorostaznom automatskom kuglanom, bilijar salom, suvenirnicom i drugim sadržajima.

U ovo vrijeme hotel "Dalmacija" nudio je takođe ugodan smještaj, ali s nešto skromnijim komforom.

U "Banji Vrućici" broj zaposlenih 1976. iznosio je 288, od kojih je bilo 17 s visokom, 18 s višom, 49 sa srednjom stručnom spremom, 15 visokokvalifikovanih, 54 kvalifikovana, 102 sa nižom stručnom spremom i polukvalifikovani i 33 nekvalifikovana radnika. U ovoj godini, od ukupnog broja zaposlenih, bilo je 15 ljekara, od kojih trojica specijalisti kardiolozi, i 45 sestara i ostalog medicinskog osoblja. Banja je raspolagala savremenom opremom za dijagnostiku i terapiju.

Sljedeće godine broj zaposlenih se povećao na 372, a 1978. na 408.

Iduće 1979. banja je ostvarila u hotelskom smještaju 210.000 noćenja, a u privatnom 120.000. U hotelima i privatnom sektoru 1979. boravilo je 40.000 gostiju, a bilo je 3.000 noćenja stranih gostiju. Značajno mjesto u poslovanju banjskog kompleksa zauzimao je hotel A kategorije "Kardial", koji je ove godine ostvario 110.000 noćenja s prosječnom iskorištenošću kapaciteta 75 odsto.

U "Kardialu" je 1978. godine igrao simultanku svjetski šahovski šampion Boris Spaski, a naredne godine odigran je posljednji meč između reprezentacija Jugoslavije i SSSR. Među učesnicima meča bili su šahovski velemajstori Tigran Petrosjan, Viktor Korčnoj i Mihail Talj.

Stalni rast obima banjskih usluga i broja turista je zahtijevao stalna nova ulaganja i proširenje smještajnih kapaciteta.

Ugostiteljski kompleks "Kiseljak", s ekspres i klasičnim restoranom i bosanskom kafanom, kapaciteta 200 mjesta u zatvorenom prostoru i ljetnom baštom i terasom kapaciteta 700 gostiju, počeo je s radom u ljeto 1981.

Prema zvaničnoj statistici broj posjetilaca u hotelima "Banje Vrućice" 1981. iznosio je 22.216, a noćenja 200.696. Prosječna dužina zadržavanja gostiju iznosila je 11 dana.

U sljedećoj 1982. godini broj zaposlenih u banji porastao je na 411, od kojih je bilo 212 u OOUR-u Zdravstvo, 155 u OOUR-u "Kardial" i 44 u Radnoj zajednici Zajedničke službe.

Broj noćenja u društvenom i privatnom sektoru 1983. iznosio je 292.715, od čega u hotelima 197.947, a u privatnom smještaju 94.769. Ove godine u hotelu "Kardial" bilo je 99.393 noćenja.

U ovoj 1983. broj bolesničko-opskrbnih dana iznosio je 99.823, od čega u "Kardialu" 22.816, "Dalmaciji" sa 164 ležaja 40.294, "Bosni" sa 134 ležaja 25.771 i "Hercegovini" sa 83 ležaja 10.941. U toj godini je realizovano 11.749 paketa medicinskih usluga, 9.337 kardioloških pregleda, 2.111 fizijatrijskih pregleda, 3.451 neuropsihijatrijski pregled, 15.719 pregleda opšte prakse, 11.550 RTG pregleda, 10.725 EKG pregleda, 1.523 ergometrijska pregleda, 352.555 usluga fizikalne terapije i kada i 46.037 laboratorijskih usluga. U istoj 1983. renoviran je restoran "Ozren".

U sljedećoj 1984. u "Banji Vrućici" pacijenti su proveli na liječenju 102.309 bolesničko-opskrbnih dana, od čega 19.001 u hotelu "Kardialu" i 83.308 u hotelima "Dalmacija", "Bosna" i "Hercegovina". "Kardial" je učestvovao sa 18 odsto, "Dalmacija" sa 42, "Bosna" sa 29 i "Hercegovina" sa 11 odsto u ukupnim bolesničko-opskrbnim danima.

U ovo vrijeme banja je dobila preglomazan naziv Radna organizacija Specijalna bolnica za kardiovaskularna i reumatska oboljenja i Centar za rehabilitaciju, zdravstveni turizam i rekreaciju "Banja Vrućica", a bila je udružena u složenu organizaciju udruženog rada (SOUR) Regionalni medicinski centar (RMC) Doboj. RO Specijalna bolnica "Banja Vrućica" imala je u svom sastavu OOUR Specijalna bolnica za liječenje kardiovaskularnih i reumatskih oboljenja i Centar za polivalentnu rehabilitaciju, OOUR za zdravstveni turizam, ugostiteljstvo i rekreaciju "Kardial" i Radnu zajednicu Zajedničke službe (RZZS). Osnovne djelatnosti "Banje Vrućice" bili su i dalje liječenje i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, zdravstveni turizam, rekreacija i ugostiteljstvo.

"Banja Vrućica" je 1986. u tri starija hotelska objekta i modernom "Kardialu" imala na raspolaganju oko 900 ležajeva. O zdravlju pacijenata starala su se 22 ljekara. Banjski posjetioci imali su na raspolaganju 70 kada sa mineralnom vodom, zatvoreni bazen, kupke za podvodnu masažu i plinovite kupke s ugljen-dioksidom. U "Banji Vrućici", kao najposjećenijem lječilištu u Bosni i Hercegovini, liječeno je 1985. oko 30.000 srčanih bolesnika.

Broj noćenja 1987. iznosio je 201.141, od kojih 122.384 u "Kardialu", 47.453 u "Dalmaciji" i 31.304 u "Bosni". Hotel "Hercegovina" je zatvoren zbog dotrajalosti.

Smještajne kapacitete "Banje Vrućice" u 1988. činio je 751 ležaj, od kojih je u "Kardialu" bilo 400 ležajeva i 54 u vikendicama, u "Dalmaciji" 164 i u "Bosni" 133. U ova tri hotela bilo je 197.899 noćenja, a maksimalan godišnji kapacitet iznosio je 263.240 noćenja. Od ukupnog broja noćenja, ostvareno je u hotelu "Kardial" 125.531 (popunjenost 81 odsto), u "Dalmaciji" 42.367 (popunjenost 71 odsto) i u "Bosni" 30.001 (popunjenost 61 odsto). Broj noćenja u privatnom smještaju iznosio je oko 89.000. "Kardial" je bio u sastavu istoimenog OOUR-a, a hoteli "Dalmacija" i "Bosna" u sastavu OOUR-a Zdravstvo. "Banja Vrućica" je zapošljavala te godine 430 radnika, od kojih u OOUR-u "Kardial" 189, OOUR-u Zdravstvo 198 i RZ 43.

Novi hotel B kategorije "Hercegovina", kapaciteta 160 ležaja, izgrađen je za svega 10 mjeseci, od septembra 1988. do juna 1989, a svečano otvoren 4. septembra 1989. U sastavu hotela nalazio se terapeutski dio, koji je pacijentima pružao kompletnu uslugu elektroterapije, kineziterapije i dio hidroterapije. Novi hotel je bio funkcionalno povezan s hotelima "Bosna" i "Dalmacija" i terapeutskim dijelovima banje, čime je pacijentima bila omogućena usluga pod jednim krovom. Izgradnja hotela - depadansa "Posavina" završena je 1991.

Sportski kompleks banje, sa dva teniska terena, univerzalnim igralištem za male sportove i stoni tenis, bio je izgrađen sredinom 1989. Sva ova ulaganja u banju imala su za cilj proširenje i poboljšanje turističke ponude, kako za domaćeg tako i za stranog gosta.

Usluge zdravstvenog turizma, ugostiteljstva i rekreacije "Banja Vrućica" je pružala u hotelu "Kardial" i bungalovima sa 460 ležajeva, a usluge liječenja i rehabilitacije u hotelima "Hercegovina", "Dalmacija" i "Bosna" s oko 500 ležajeva. Posjetiocima je u privatnom vlasništvu bilo na raspolaganju oko 2.500 ležajeva.

U bolničkom dijelu banje 1989. bila su zaposlena 24 ljekara, od kojih su većina bili specijalisti (internisti, kardiolozi, reumatolozi, fizijatri i neurolozi) i veliki broj višeg i srednjeg medicinskog kadra. U ovom dijelu banje nalazila se koronarna jedinica i vršilo dijagnostikovanje, liječenje i rehabilitacija bolesnika oboljelih od kardiovaskularnih i reumatskih oboljenja. Liječenje i rehabilitacija obavljani su primjenom prirodnog faktora, fizikalnom terapijom, medikamentnim liječenjem i medicinskom edukacijom. Prirodni faktor je topla mineralna voda (temperature 26 do 38,5 stepeni Celzijusa), koja se aplicira u vidu kupki u kadama, bazenima ili plinovitim kupkama (u narodu poznate kao suve kupke). Voda je veoma bogata ugljen-dioksidom. Fizikalna terapija se sprovodila primjenom raznovrsnih, u svijetu poznatih aparata. Kineziterapija je sprovođena u kabinetima, individualnim i grupnim vježbama na aparatima, ili u trim-kabinetima, kao i slobodno u prostoru na stazama koje se penju po šumovitim brdima, a koje su pod kontrolom medicinskog osoblja ("staze života").

U ovu banju dolazili su pacijenti iz cijele tadašnje zemlje, ali i iz inostranstva, posebno poslije operacija iz većih klinika ili s ugroženih radnih mjesta. Banja je sa svojim dijagnostičkim potencijalom bila na usluzi susjednim zdravstvenim centrima.

"Banja Vrućica" početkom 1991. bila je jedna velika kuća u jugoslovenskim razmjerama koja s kapacitetom 1.300 kreveta, od čega 120 za hroničnu hospitalizaciju, daje vrhunske mogućnosti za liječenje kardiovaskularnih i reumatskih oboljenja i rehabilitacije, sa širokom lepezom usluga zdravstvenog i kongresnog turizma.

Osim liječenju i odmoru, rukovodstvo "Banje Vrućice" je posvetilo veliku pažnju razvoju kongresnog turizma i organizaciji sportskih igara i prvenstava. U banji je 1991. godine igrano gotovo 20 šahovskih turnira, uključujući i posljednji šampionat Jugoslavije. Zbog ovih i brojnih drugih turnira hotel "Kardial" je nazivan "hram šaha".

Najčitanije