Život

Janus: Bog svakog početka, prvog mjeseca u godini i svih promjena

Janus: Bog svakog početka, prvog mjeseca u godini i svih promjena
Foto: N.N. | Janus: Bog svakog početka, prvog mjeseca u godini i svih promjena
Nezavisne novine

Janus se smatra jednim od najstarijih rimskih božanstava, čija uloga je prema vjerovanju bila da rukovodi počecima. Baš zbog toga, prvi mjesec u godini dobio je ime po njemu Januarius.

Jedno od najstarijih i najvažnijih rimskih božanstava je bio bog po imenu Janus, koji je prema narodnom vjerovanju rukovodio promjenama. Danas se relativno lako prepoznaje po svom najkarakterističnijem atributu  dva lica koja gledaju u suprotnim smjerovima, tj. u početak i kraj, zbog čega je njegov najčešći epitet "bifronte" ili u prevodu na naš jezik "sa dva lica". Ipak, on će u modernom vremenu biti najpoznatiji po tome da prvi mjesec u godini Januarius ili januar duguje svoje ime upravo njemu.

U pradavna vremena Janus je vladao Janikulom. Kada je Saturn, koga je progonio Jupiter, doplovio do Lacijuma, Janus ga je srdačno primio i prepustio mu vlast nad Kapitolom. Oni su vladali Lacijumom u zlatno doba, u vrijeme kad nije bilo ratova i kad su se ljudi uzajamno voljeli i poštovali. Janus je domorocima dao zakone, naučio ih brodogradnji, gajenju žitarica, podizanju kuća i kovanju novca. Neki kažu da se Janus doselio u Lacijum iz Tesalije i da je sa sobom doveo svoju sestru i suprugu Kamisu ili Kamasenu, koja mu je rodila dvoje djece. Kasnije se zaljubio u boginju Kardeju, kojoj je podario vlast nad šarkama svih vrata, kao i bijeli glog, koji odbija zle demone. Drugi pripovijedaju da je Janus bio suprug nimfe Juturne i Fonsov otac ili da mu je supruga bila boginja Venilija, koja mu je rodila kćerku Kanentu. Poslije smrti Janus je divinizovan. Kao božanstvo spasao je Rim od Sabinjana. Kad je Tarpeja sabinjanskom kralju predala Kapitol i kad je neprijatelj već navaljivao na njegove kapije, Janus je otvorio izvor vruće sumporovite vode, koji je Sabinjane natjerao u bjekstvo. Da bi u svakom trenu obezbijedili Janusovu pomoć, Rimljani su prilikom ratnih pohoda uvijek otvarali vrata njegovog svetilišta.

S njim sve počinje i završava

U Rimu je kult Janusa ustanovio Romul. Kao bog svih prolaza, koji osmatra svaki ulazak i izlazak, Janus je redovno predstavljan sa dva lica koja gledaju u različitim smjerovima. On je bog svakog početka  prvog mjeseca u godini, prvog dana u mjesecu, početka svakog dana, svake akcije i svih rituala. Pošto otvara i zatvara kapije, on je i čuvar svijeta i kosmosa, prvak među bogovima, koji prisustvuje rođenju svakog ljudskog bića. Svaka molitva i žrtva, bez obzira na to kom božanstvu je namijenjena, počinje prizivanjem Janusa. Janus je prvobitno poštovan pored mnogobrojnih prolaza i vratnica (iani, ianuae). Najstariji prolazi posvećeni Janusu nalazili su se na Forumu ili u njegovoj blizini (Ianus imus, Ianus summus, Ianus medius). Dvojna kapija na sjeveroistočnom dijelu Foruma (Ianus geminus), koju je, prema predanju, sagradio kralj Numa, otvarana je prilikom odlaska vojske u rat, a zatvarana je tek kad se zaključi mir, što se, s obzirom na rimsku osvajačku politiku, veoma rijetko događalo.

Prvi hram posvećen Janusu sagrađen je 260. godine stare ere, poslije pobjede u pomorskoj bici kod Mila. Pominju se i Janusova svetilišta na Janikulu. Na Volujskom trgu (Forum Boarium) nalazila se kapija sa četiri prolaza (Ianus quadrifrons) i stoga je katkad Janus predstavljan sa četiri lica. Najstarija predstava Janusa sa dva lica nalazi se na republikanskom novcu. Na starijim primjercima novca prikazan je sa bradom, a na kasnijim  Janus ima bezbrado, mladalačko lice. Njegovi atributi su ključ i štap.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije