Pozornica

Preminuo Teodor Romanić

Preminuo Teodor Romanić
Foto: N.N. | Preminuo Teodor Romanić
N.N.

​U Sarajevu je sinoć preminuo Teodor Romanić, istaknuti dirigent, član Akamdemije nauka i umjetnosti BiH, muzički pedagog, profesor, dugogodišnji direktor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevske filharmonije.

Teodor Romanić rođen je u Bjelovaru 1926. Završio Odsjek za dirigovanje i kompoziciju (M. Horvat) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1956. djelovao kao dirigent orkestra Sarajevske opere i Sarajevske filharmonije, te kao nastavnik  na Muzičkoj akademiji u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora za predmete: Dirigovanje, Orkestar, Sviranje partitura i kao šef Operskog studija. Od 1999. bio je redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. U okviru svoje aktivnosti bio je dekan Muzičke akademije u dva mandata, zatim direktor Opere i Filharmonije u dva navrata. Svoju aktivnost proširio je značajno na publicistiku i kompoziciju. Bio je dugogodišnji predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika BiH, te predsjednik Saveza muzičkih umjetnika bivše Jugoslavije. Dirigovao je brojna djela standardne operske literature raznih epoha i mnoge simfonijske koncerte.

Gostovao je kao dirigent Opere i kao dirigent simfonijskih koncerata u mnogim zemljama Evrope, Azije i Amerike. Tokom svog dugogodišnjeg pedagoškog rada odgojio je značajan broj mladih dirigenata koji zauzimaju već istaknuta mjesta aktivnih dirigenata. U Operskom studiju radio je sa mladim solistima, budućim članovima vodećih operskih kuća u Evropi i u bivšoj Jugoslaviji.

Objavljena djela: Sviranje partitura i izrada klavirskih izvoda; Dirigiranje; Kreativnost dirigentske prakse i  Muzika u Sarajevu.

Za svoj rad odlikovan je sa Ordenom rada, Ordenom zasluga za narod bivše Jugoslavije, Ordenom za zasluge u nauci i umjetnosti Republike Austrije. Nosilac je Šestoaprilske nagrade Sarajeva, Dvadesetsedmojulske nagrade BiH, Plakete Univerziteta u Sarajevu i mnogih drugih javnih priznanja.

U toku svog dugogodišnjeg djelovanja u Narodnom pozorištu u Sarajevu postavio je i interpretirao niz operskih i baletskih djela - premijera i obnova.

Bio predsjednik KPD Prosvjeta. Član je ANU BiH.

Vrijeme i mjesto sahrane i komemoracije bit će naknadno objavljeno.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije