BiH

Pratite nas na Google news

Traže smjenu Solaka i razmatranje raskida ugovora sa "Srebrenom malinom"

Traže smjenu Solaka i razmatranje raskida ugovora sa "Srebrenom malinom"
Foto: Fena | Zatražena smjena Solaka i razmatranje raskida ugovora sa "Srebrenom malinom"
Mirsada Lingo Demirović

SARAJEVO - Komisija za bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zatražila je u petak od Parlamenta BiH da od Vlade FBiH zahtijeva raskid ugovora sa firmom "Srebrena malina" koja je akter afere "raspiratori", a koju istražuje Tužilaštvo BiH.

Komisija hitno od Vlade FBiH zahtijeva da dužnosti razriješi Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civlne zaštite BiH.

U 12 zaključaka koje je donijela ova komisija konstatuje se da rad FUCZ-a nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jer ne postoji odgovarajući program za zaštitu.

Komisija smatra da FUCZ prilikom kupovine respiratora nije izvršila analizu na tržištu i nije kontaktirala privredna društva koja se nalazi u registru veleprometnika za promet medicinskih sredstava pri Agenciji za lijekove BiH.

Takođe, komisija je utvrdila da je FUCZ stvorila obligacioni odnos "FH Srebrena malina" u trenutku kada su imali informaciju da to društvo nema odobrenja za promet medicinskih sredstava.

Komisija smatra da se FUCZ nije ponašao kao dobar privrednik u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Takođe ocjenjuje da FUCZ nije provjerila profesionalnu sposobnost "FH Srebrena malina" prije sklapanja ugovora od 10,5 miliona KM za nabavku respiratora.

Uzimajući u obzir da se radi o avansnom plaćanju kupoprodajnog ugovora, Komisija smatra da je FUCZ propustila osigurati adekvatnu garanciju da će "FH Srebrena malina" ispoštovati obaveze.

Komisija smatra da Vlada FBiH nije na adekvatan način nadzirala rad FUCZ-a.

Na osnovu dostavljenih informacija Komisija je utvrdila da je Federalna uprava civilne zaštite propustila osigurati garancije za izvršenje svih kupoprodajnih ugovora koji su zaključeni u periodu stanja nesreće, a avansno plaćeni.

Temeljem dostupnih informacija i obzirom da je više od 30 dana proteklo od ugovorom definisanog roka za dostavljanje respiratora, a obzirom da ne postoji aneks ugovora kojim bi bio produžen rok za isporuku, Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da traži od Vlade FBiH da u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima hitno ispita mogućnost raskida ugovora koji je potpisan sa "FH Srebrena malina".

Komisija za bezbjednost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da hitno pripremi zakonsku legislativu kojom bi se nadležnost civilne zaštite FBiH prenijela na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Komisija, takođe, predlaže Predstavničkom domu Parlamentu FBiH da traži od ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršenje sveobuhvatne revizije rada FUCZ-a.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije