Društvo

Pratite nas na Google news

Josip Grubeša najbolji ministar u Savjetu ministara BiH

Josip Grubeša najbolji ministar u Savjetu ministara BiH
Foto: N.N. | Josip Grubeša najbolji ministar u Savjetu ministara BiH
N.N.

Čitaoci "Nezavisnih novina" su proteklih dana glasali za najbolje ministre putem portala www.nezavisne.com, portala koji prati 1.500.000 čitalaca širom svijeta, portala koji broji preko 20 miliona otvaranja stranica mjesečno.

Čitaoci su birali najbolje ministre u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Republike Srpske i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Kako su čitaoci ocijenili rad ministara, možete pogledati na portalu www.nezavisne.com, a koji ministri su u 2018. proglašeni najboljima  saznaćemo ovog momenta.

Najbolji ministar u Savjetu ministara BiH za 2018. godinu je Josip Grubeša, a nagradu mu je uručio Milan Šekara, urednik portala "Nezavisnih novina".

"Biti ministar u BiH nosi jednu posebnu dimenziju. Mi u BiH imamo tri istine, tri pravde i na nama je da mi tražimo kompromisno rješenje. Hrvatski narod koji predstavljam u zajedničkim institucijama trpi nepravdu i još uvijek se borimo za političku ravnopravnost. Hvala 'Nezavisnim', stranci koja mi je dala povjerenje i svim mojim saradnicima", kazao je Grubeša.

Josip Grubeša, ministar pravde BiH, rođen je 4. novembra 1978. godine u Rami-Prozoru.

Grubeša je 1997. završio nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zadru, 2002. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, a 2011. doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2003. godine radi na Filozofskom fakultetu, a od 2010. je gostujući profesor na Medicinskom i Pravnom fakultetu tog sveučilišta. Iza Ministarstva pravde BiH je veoma naporna, ali i uspješna 2018. godina.

U oblasti uređenja zakonske regulative donesen je niz zakonskih rješenja i izmjena zakona kojima se reguliše vladavina prava, ponajprije kroz strukturalni dijalog, te unapređenjem i poboljšanjem zakona o sudovima, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Tužilaštvu BiH, Zakonu o krivičnom postupku.

U vezi sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, u Ministarstvu pravde BiH osnovan je Odjel za pružanje besplatne pravne pomoći, kojem se mogu obratiti svi građani BiH kako bi dobili pravni savjet ili pomoć.

U ovoj godini pokrenute su i web platforme s ciljem unapređenja transparentnosti rada i uvođenja novih i savremenih pristupa u radu uprave. Na web platformama nevladine organizacije, i uopšte zainteresovani građani, mogu pretraživati podatke o registrovanim udruženjima i fondacijama svih registarskih tijela u BiH. Takođe, on line mogu obaviti i predregistraciju udruženja, što doprinosi transparentnijem radu nevladinog sektora u BiH.

U 2018. ministar pravde Josip Grubeša bio je predsjedavajući Regionalne škole za javnu upravu u čijem radu učestvuju zemlje zapadnog Balkana. Zadaća ove škole je jačanje regionalne saradnje kako bi se pružila visokokvalitetna javna usluga građanima i privredi.

Ipak, kruna cjelokupnog rada Ministarstva pravde BiH u ovoj godini je konačni završetak izgradnje objekta prvog državnog zatvora u Vojkovićima, u Istočnom Sarajevu. Kamen temeljac za ovaj objekat postavljen je još 2006. godine, a u ovoj godini završeni su svi radovi. Ovaj projekat koštao je oko 40 miliona evra. Zatvor bi trebalo da bude otvoren početkom sljedeće godine, čime će BiH dobiti najsavremeniju i najsigurniju zatvorsku ustanovu u odnosu na sve druge slične namjene u zemlji, ali i u ovom dijelu Evrope. Ovo je jedini zatvor na nivou BiH koji će ispunjavati evropske standarde za smještaj osuđenih.

Ministarstvo pravde BiH ide i dalje, planovi za 2019. već su izrađeni, a jedan od njih je i plan nadogradnje objekta Tužilaštva BiH. Gradnjom objekata Ministarstvo pravde želi jačati pravne institucije, a time i vladavinu prava u BiH.

 

Najčitanije