Intervju

Goran Zubac: Nema dileme, obračunaćemo se s kriminalom i korupcijom

Goran Zubac: Nema dileme, obračunaćemo se s kriminalom i korupcijom
Goran Zubac: Nema dileme, obračunaćemo se s kriminalom i korupcijom

Ako je suditi prema izjavama Gorana Zupca, prvog čovjeka Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, ova godina biće turbulentna za sve one koji su raznim malverzacijama oštetili građane BiH za višemilionske iznose.

Političari, direktori i inspektori neće mirno spavati, a da je tako govori gotovo 1.200 predmeta na kojima istražioci SIPA trenutno rade.

Akcije na borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca dostižu vrhunac, a Zubac ističe da će javnost u BiH biti iznenađena.

SIPA svakim danom postaje sve značajnija policijska agencija, koja bi u narednom periodu trebalo da preuzme primat u borbi protiv najtežih oblika kriminala.

Govoreći o političkim pritiscima, Zubac kaže da ih zasad nema, ali da će ih u budućnosti biti s obzirom na akcije koje se spremaju.

 NN: Odmah po Vašem dolasku u SIPA uslijedile su velike akcije, prvenstveno "Lutka" i "Boss". U kojoj fazi su danas ove akcije i šta nas očekuje u narednom periodu?

ZUBAC: Ono što je afirmativno i što je u prizmu javnosti stavljeno kada je u pitanju rad SIPA prošle godine jesu operativne akcije "Lutka" i "Boss", kao i preventivne aktivnosti u borbi protiv terorizma. Ja sam tada rekao da je akcija "Lutka" najveća akcija u BiH ikada urađena iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, dok je u oblasti borbe protiv pranja novca i finansijskog kriminala bila akcija "Boss". Tada sam rekao da je to samo jedan segment i početak i da mi po pravilima struke i temeljitosti nastavljamo svoj posao. Mi ćemo i ove godine da se bavimo operativnom akcijom "Lutka dva". Mogu reći da ona ide i više nego u optimističkom smjeru. Svaki dan se nude nove mogućnosti i prikupljamo nove dokaze za budući krivični postupak, a ova akcija će trajati onoliko dugo dok ne rasvijetlimo zacrtane planove, a to su pljačke, iznude, teška ubistva na svirep i podmukao način, te dok ne pronađemo sve one koji su bili saučesnici, saradnici, pomagači, podstrekači i na kraju nalogodavci, a što je veoma bitno. Tu se radi o profesionalnoj akciji. Istražioci su svaki dan na poslu i ovdje i u inostranstvu. Mogu reći da će javnost biti prijatno iznenađena rezultatima. Shodno tome mi preuzimamo i određene predmete iz Specijalnog tužilaštva RS, gdje ćemo rasvijetliti najteža krivična djela. S ovom akcijom "Lutka dva" šalje se jasna poruka da ima neko jači od kriminala i da ništa neće biti zaboravljeno. Radi se, dakle, o najtežim slučajevima organizovanog kriminala. U našem daljem fokusu i u saradnji sa svim našim partnerima, svim agencijama na državnom nivou, kao i zemljama  regiona i šire, mi ćemo rješavati i ostali dio neriješenih ubistava i upustiti se u borbu s organizovanim kriminalom što de facto i de jure jeste nadležnost SIPA.

Što se tiče akcije "Boss", to je jedna aktivnost koja će dugo trajati, gdje je na jedan perfidan način budžet BiH uskraćem za višemilionske iznose, da ne kažem stotine miliona maraka. Mi vrlo dobro napredujemo i na tom predmetu. Normalno je da oni koji su do danas uhapšeni u ovoj akciji nisu mogli izvršavati ova teška krivična djela bez pomoći onih institucija koje su trebale da to sprečavaju i da se bave tom vrstom kriminala. Naš fokus su, dakle, i finansijske istrage prema tim licima i očekujem u ovoj godini i na obostrano zadovoljstvo i nas i građana da se to završi. Nećemo imati milosti prema bilo kome. Vama je jasno da je organizovani kriminal jedna sprega, a novac umjesto da je išao u budžet BiH na zadovoljavanje socijalnih i ekonomskim potreba građana BiH, on je išao u privatne džepove, odakle su, normalno, finansirane neke prljave aktivnosti. To je u ovome momentu pod izuzetnom lupom SIPA i tu nema dileme da li ćemo mi nastaviti posao, idemo do kraja.

Spomenuo sam, dakle, dvije najjače akcije iz jednog segmenta rada SIPA, ali moram vam reći da naši istražni timovi postupaju u preko 1.200 predmeta. U ovom momentu, zaveli smo niz jakih operativnih akcija koje su sigurno pandan akcijama "Lutka" i "Boss", iz problematike korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i svih drugih najtežih krivičnih djela i mislim da je to suština i nadležnost rada SIPA. To je ono što očekuju svi građani BiH, a i mi da pokažemo da u ovoj državi ima sistem, da je policija sposobnija i da se kriminal ne isplati. Ja vam kažem -  ko god da je u tim radnjama i kad god da je to učinjeno, mi ćemo doći do tih dokaza i naša će ih ruka stići.

NN: Kada govorimo o akciji "Lutka", možete li mi reći na koji način će biti okončana potraga za odbjeglim Naserom Keljmendijem?

ZUBAC: Znam da mediji žele ekskluzivne stvari, ali ja ne volim unaprijed da pričam, nego prvo da završim i od onog momenta kada za bilo koju osobu bude podnesen izvještaj tada se završilo onako kako smo mi u SIPA i planirali. Ne možemo davati optimističke izjave javnosti, a da to ne prate dokazi. Vrlo dobro znam, mislim da sam jedina osoba, uz moje saradnike koji rade u predmetima, i mogu da kažem određenu procjenu, a to je da će SIPA na kraju biti favorit i završiti svoj posao prema svim licima koja su predmet operativne akcije. Bili ste svjedoci ranijih spekulacija, "Lutka" je čisti rezultat rada SIPA, mada je bilo u medijima raznih informacija i mnogi drugi su spominjali "Lutku", poput detalja da je neko pobjegao i slično, moram reći da su to neutemeljene izjave, jer ne znaju o čemu se radi, s obzirom na to da taj predmet vodi SIPA. Mi znamo da li je neko pobjegao ili nije i u svakom momentu mi znamo gdje se neka osoba nalazi. Mogu da vam kažem da svako ko je počinio krivično djelo i u fokusu je operativne akcije "Lutka" biće procesuiran.

NN: Nedavno ste izjavili da korupcija izjeda tkivo BiH. Možemo li očekivati i neke akcije SIPA na ovom planu?

ZUBAC: Mislim da je svaki građanin i političar u BiH svjestan da korpucija nagriza tkivo države. Sve ono što zakonski ne uđe u budžet BiH to će se na kraju odraziti na građanina i mi smo svjesni toga s obzirom na to da SIPA kao državna agencija postupa po svim tim predmetima. Moram reći da su predmet našeg interesovanja državne institucije i sva druga javna i državna preduzeća. Svjesni smo činjenice da se u tom dijelu sektora gubi enorman novac po pitanju tendera, korupcije, a takođe uvoza i izvoza u BiH, gdje kroz određene vidove zaleđenog mesa, zlata, fiktivnih firmi, povrata PDV-a nedostaje u budžetu BiH. Mi dolazimo u situaciju da moramo posezati za kreditima, odnosno da imamo lošu socijalnu situaciju i ekonomsku nestabilnost u državi. Protiv svih koji su se o to ogriješili SIPA će podnositi koruptivne izvještaje. Moram da vam kažem da je veliki broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu prema nosiocima institucija i ostalih, te protiv visokopozicioniranih ličnosti u BiH već podnesen Tužilaštvu BiH i to po raznim pitanjima zloupotrebe položaja i to je sada stvar Tužilaštva BiH i Suda BiH. Mi ćemo nastaviti to još žešće, ali ono na čemu ćemo insistirati jeste da ipak i bez obzira na to o kojoj osobi se radi ona mora biti lišena slobode, a javnost mora biti obaviještena i svjesna da je zakon isti i za fizičko lice i za nosioca vlasti.

NN: Kako ocjenjujete tu saradnju s Tužilaštvom i Sudom BiH?

ZUBAC: Što se tiče Tužilaštva, ja sam relativno kratko direktor SIPA. Kao i u svim institucijama, smatram da imamo ljudi koji rade profesionalnije svoj posao, ali i onih koji ga ne rade. Lično smatram da ima unapređenja u saradnji, ali i da postoje određene slabosti u trouglu policije, Tužilaštva i Suda BiH. Mi jedino možemo dati javnosti jasan rezultat i da završimo ono što se od nas očekuje, ukoliko sva tri segmenta sistema budu radila profesionalno. Džaba je ako policija profesionalno uradi svoj posao, a Tužilaštvo dalje ne procesuira i Sud BiH ne donese odluku u tom smislu. Mislim da slabosti postoje, da su postojale, kao što i danas postoje slabosti i u SIPA, ali ja ih kao direktor otklanjam i tako bi trebalo svako da radi u svojoj instituciji. No, mislim da postoji dobra volja u svim ovim institucijama. Ono što ću uraditi u sljedećem periodu jeste da ću čestitati glavnom tužiocu BiH na imenovanju, a zatim ćemo ih pozvati na sastanak, gdje ćemo u jednoj korektnoj, prijateljskoj i profesionalnoj atmosferi razgovarati o unapređenju saradnje. To je u interesu i Tužilaštva BiH, ali i svih građana. Ne sumnjam da ta saradnja u narednom periodu neće biti na način kako mi zamišljamo, odnosno dosta profesionalnija.

NN: Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH nedavno je dostavio Savjetu ministara BiH i nadležnim institucijama listu problema policijskih agencija, među kojima su i problemi SIPA. O kakvim se problemima zapravo radi?

ZUBAC: Prije par dana prisustvovao sam jednoj sjednici u Zenici zakazanoj od strane Komisije za odbranu i bezbjednost. Mislim da je dobro u demokratskoj državi da postoji tijelo koje će saslušati sve učesnike koji mogu razgovarati o segmentu bezbjednosti da prije svega iznesu svoje viđenje bezbjednosti i kako da u budućnosti preduprijedimo neke događaje. Prije par mjeseci bili smo u Tesliću, a sada u Zenici. I u budućnosti mi moramo raditi na način da budemo svi zajedno i da se odrede prioriteti. Mogu vam reći da sam na sastanku u Zenici iznio mnogo manje problema u SIPA nego prije par mjeseci. To je ohrabrujuće, jer je u međuvremenu 80 odsto problema skinuto s liste.

NN: Kojih problema?

ZUBAC: Potreban je novi pravilnik o sistematizaciji i novoj organizaciji rada, koji će biti prilagodljiv današnjem vremenu i našoj strategiji, koju je SIPA zacrtala kako bi dala jasne istražilačke kapacitete za borbu protiv organizovanog kriminala. Moramo s liste problema skinuti neke pravne procedure o kojima je ne bih sada govorio. To ide u dobrom smjeru, a pravilnik je već poslat Ministarstvu bezbjednosti i to će u narednom periodu biti rješavano. Zatim, polako stiže ta finansijska pomoć u SIPA, jer mi moramo da se oprememimo - osim ljudskog faktora, potreban nam je i tehnički. Moramo da nastavimo s najboljim evropskim i svjetskim obukama i praksama, a tim ljudima moramo pružiti maksimalnu tehničku podršku, s obzirom na ono šta nas čeka u budućnosti. Bez tehničke podrške u narednom periodu to nećemo moći da uradimo na način kao što smo dosad radili. Većina tih stvari je dosad nekim entuzijazmom zaposlenih rađena. Takođe, želim da pohvalim naše međunarodne partnere i sve druge prijatelje SIPA, koji dosta stvari doniraju i mogu reći da je ove godine taj iznos oko milion maraka. Kao menadžer putem prijatelja animiram rad SIPA i ta pomoć će se u narednom periodu mnogostruko uvećavati, ukoliko budemo davali veće rezultate. Jedna vizija, a to je izgradnja baze specijalne policije SIPA, paralelno sa njom treba raditi da SIPA ima i centar za borbu protiv terorizma, u koji će biti uključene sve ostale agencije i agencije za područje Balkana, gdje ćemo mi biti nezaobilazan faktor. Borba protiv organizovanog kriminala i terorizma bez potpune saradnje s Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA) neće dati rezultat. Mi idemo u tom pravcu i mislim da imamo podršku i dokle god budemo radili na profesionalan način nećemo imati prepreka.

NN: Da SIPA u posljednje vrijeme ima sve veće povjerenje građana govore mnogobrojni pozivi upućeni na broj "Krimolovaca". U tim pozivima se spominju i inspektori drugih policijskih agencija zbog raznih krivičnih djela. Kako SIPA postupa u tim slučajevima?

ZUBAC: Projekat "Krimolovac" je vrlo dobra i afirmativna stvar i predstavlja jednu konekciju sa građanima, gdje građani mogu dati određene informacije o krivičnom djelu, a da ostanu anonimni i zaštićeni. Mi u SIPA zaprimamo te informacije i shodno zakonskoj ulozi i u čijoj nadležnosti su postupamo na odgovarajući način. Ukoliko su te informacije u nadležnosti SIPA, mi postupamo po njima, a ako su u nadležnosti drugih agencija, mi onda tu informaciju dostavljamo i tražimo odgovor šta je urađeno po tom pitanju. Nakon ovoga, obavještavamo podnosioca. Moram da vam kažem da sam ponosan što ove godine nikad manje, skoro nikakvih predstavki nemamo na rad i postupanje službenika SIPA. Mi smo se na jasan način odredili da SIPA, prije svega, mora da štiti dignitet policijskih službenika i da postupa u skladu sa zakonom. Svi oni službenici koji ne postupaju u skladu sa zakonom nanose ogromnu ljagu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a samim tim i meni kao direktoru i ja ću to sankcionisati. Moram da ohrabrim građane da nam dostavljaju fantastične stvari, takve stvari koje se dotiču najtežih djela - od ubistava, razbojništava, pljački, iznuda - i to jeste onaj pravi segment bezbjednosti - sadejstvo svih građana i nas predstavnika odnosno policijskih agencija. Što mi budemo profesionalnije radili, normalno je da će građani da se sve više okreću policijskim agencijama. Ukoliko građani ne budu kontaktirali s agencijama onda mi, direktori, moramo da se zapitamo i da nešto mijenjamo. SIPA će postupati i postupa po svim predmetima koje ste spomenuli i dolaze nam mnogobrojna imena. Nema dileme da u svim našim narednim aktivnostima prilikom hapšenja neće biti zahvaćeni i policijski službenici i službenici koji rade u agencijama koje treba da se bore protiv kriminala. Tu dileme nema, jednostavno - svako ko je počinio krivično djelo biće od strane SIPA sankcionisan.

NN: Znači da možemo da očekujemo nova hapšenja?

ZUBAC: Da, biće tu i političara, ministara, vlasnika firmi, funkcionera, direktora, inspektora.

NN: Za maj je najavljeno usvajanje izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima BiH. Znate li o kakvim je izmjenama riječ?

ZUBAC: To je set pravne regulative. Smatramo da treba unijeti određene izmjene kako bi SIPA i policijski službenici imali što bolji ambijent za rad. Radi se o našim idejama i sugestijama. Vjerujem da će taj dio zakona proći upravo onako kako to traže policijske agencije. To je mišljenje struke i njega treba uvažiti, jer kad je riječ o bezbjednosti, postoje samo dvije mogućnosti - jedna je da to uradite profesionalno i tu ćete imati rezultat ili druga, gdje neće biti rezultata. Treće mogućnosti nema. Mislim da Ministarstvo bezbjednosti BiH, Savjet ministara BiH i političko rukovodstvo to vrlo dobro shvaćaju. Iz izjava političkih rukovodstava vidi se da traže apsolutnu borbu protiv kriminala i korupcije, i to je dobro.

NN: Je li bilo političkih pritisaka na vas?

ZUBAC: Do danas ih nije bilo, što ne znači da ih neće biti s obzirom na predmete koje radimo. Ali bez obzira na to o kakvim pritiscima se radilo, predmeti će biti dovedeni do kraja i mi ćemo svoj posao završiti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije