Književnost

Pratite nas na Google news

Promovisana monografija "Mobing"

Promovisana monografija "Mobing"
Foto: Ilustracija | Promovisana monografija "Mobing"
Bojana Živanić

BANJALUKA - Na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment (Univerzitet PIM) u četvrtak uveče promovisana je monogarfija "Mobing - Zlostavljanje na radu sa primjerima iz sudske prakse", autorke Aleksandre Vuković, profesorice na Pravnom fakultetu ovog univerziteta.

Sadržaj i forma knjige su originalno zamišljeni i efikasno realizovani tretirajući cjelokupnu materiju,  na ukupno 307 stranica.

O monografiji, u kojoj su ob­ra­đe­na pi­ta­nja za­bra­ne zlo­sta­vlja­nja na ra­du (za­bra­ne vr­še­nja mo­bin­ga) i za­šti­te lič­no­sti i do­sto­jan­stva rad­ni­ka u rad­nom za­ko­no­dav­stvu BiH, govorili su profesor doktor Milan Blagojević, sudija Okružnog suda Banjaluka, i profesor doktor Ostoja Barašin, profesor sociologije.

"Ova knjiga je vrlo značajna jer sintetizuje teorijski i pravni okvir poimanja mobinga, a posebno što je vrlo studiozno obrađen znatan broj primjera iz naše sudske prakse u sankcionisanju mobinga. Značajan doprinos rješavanju ovog problema dat je i kroz predstavljanje iskustava u rješavanju istog u zemljama bivše Jugoslavije.  Knjiga je, takođe, vrlo edukativna i za brojne poslodavce, i ne samo za poslodavce, nego i za proces usklađivanja domaćeg prava jer može biti značajna pomoć našim zakonodavcima", istakao je Blagojević.

Barašin je, govoreći o sociološkom poimanju ove pojave, između ostalog, istakao da je mobing vrlo štetna društvena pojava jer je štetna ne samo za žrtvu mobinga, već i za organizaciju u kojoj se on dešava, a i za državu u cjelini.

Brojna pitanja publike koja je prisustvovala ovom događaju potvrdila su da je ova tema vrlo zanimljiva, a posebno aktuelna sa stanovišta naše stvarnosti.

Domaćini ovog skupa, rukovodstvo, profesori i studenti PIM-a su posebno ponosni što je ovaj vrlo značajan poduhvat profesorke Aleksandre Vuković realizovan uz njihovu svesrdnu podršku, ali i podstrek i drugima da rade slične istraživačke poduhvate.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije