BiH

Pratite nas na Google news

Hag: Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora

Hag: Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora
Hag: Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora
N. Pušić. Foto: EPA

HAG - Radovan Karadžić, prvi predsjednik RS, danas je osuđen u Hagu na 40 godina zatvora.

Sudsko vijeće Haškog tribunala donijeće danas prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, koji se tereti za genocid i zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Objavi presude, kako je najavljeno iz Haškog tribunala, prisustvuje i više od 100 predstavnika akademske zajednice, istraživača i predstavnika organizacija civilnog društva, a sav raspoloživi prostor u zgradi Međunarodnog suda i okolini je u potpunosti popunjen.

15.32 - Hag je izrekao prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću za zločine u BiH od 40 godina zatvora, ocijenivši da je odgovoran za genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva.

Izricanje presude počelo je u 14 časova, a nakon nešto manje od dva sata predsjedavajući vijeća sudija Ogon Kvon naveo je da je Karadžić kriv za 10 od 11 tačaka optužnice.

Karadžić je prvostepeno proglašen krivim za genocid u Srebrenici, dok je oslobođen optužbi za genocid u sedam opština, tokom rata u BiH od 1992. do 1995.

Na ovu presudu i Karadžić i tužilaštvo Haškog tribunala imaju pravo da ulože žalbu, a do pravosnažnosti presude ostaće u pritvoru Haškog tribunala.

U preostalih devet tačaka, Karadžić je proglašen krivim za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana djela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca.

Ta krivična djela kvalifikovana su kao zločini protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata.

15.30 Povodom tačke optužnice o Srebrenici, Vijeće smatra da je postojala jasna namjera da se ubije svaki vojno sposoban musliman iz Srebrenice i Vijeće zaključuje da je optuženi zajedno sa Mladićem napravio dugoročni plan te da je postojala namjera da se trajno i namjerno ukloni muslimansko stanovništvo.

15.29 Vijeće smatra da je optuženi znao da hiljade zarobljenika predstavljaju veliki procenat muslimanskog stanovništva u Srebrenici, a uprkos tome se složio sa tim i nije spriječio eliminisanje, već naredio da se premjeste i ubiju. Zaključak Vijeća je da je postojala namjera o uništavanju muslimana, ali napominje da može da zaključi da se optuženi složio sa zajedničkim ciljem i ne može biti odgovoran za ubistva i progone koji su se desili prije razgovora sa Deronićem.

15.28 Pošto je prvi konvoj napustio Potočare, razdvajali su muškarce i dovode ih u zgradu poznatu kao Bijela kuća. Kada se objekat napunio stigli su autobusi da ih odvedu do Bratunca. U međuvremenu, snage Srba su počele primati informacije o koloni muškaraca koji su išli prema Tuzli. Pokušavali su da im prepriječe put. Poslije napada i potjere za kolonom, snage Srba su 13. jula zarobili muškarce iz kolone, njih više od 1.000.

15.27 Čak i prije masovnog ubijanja u Zvorniku, snage Srba strijeljale su muslimane na drugim lokacijama. U danima koji su uslijedili poslije operacije ubijanja u Zvorniku, nastavili su ubijati muškarce koje su zarobili. Dokazi su pokazali da je najmanje 5.115 muslimana ubijeno.

Pretresno vijeće je utvrdilo da se ubijanje obavljalo na sistematski način i na osnovu plana.

15.26 Optuženi tvrdi da plan ubijanja srebreničkih muškaraca nije postojao, barem do ubijanja koje je izvršeno u Kravici. Međutim, Pretresno vijeće smatra da to predstavlja početak plana da se izvrši masovno ubijanje.

Ovu podmuklu operaciju na terenu je nadgledao i provodio veliki broj časnika VRS na svim nivoima hijarahije.

Pretresno vijeće konstatuje da složena operacija ubijanja ne bi bila moguća bez zapovijedi Mladića, te je postojala namjera da se počine ubojstva, progon i istrebljenje.

15.20 Optuženi je naredio Drinskom korpusu da se "stvore uslovi totalne nesigurnosti" u Srebrenici. Snage Srba pozvale su sve one koji su ostali u gradu da napuste svoje kuće. Ratko Mladić se okrenuo prema TV kamerama i rekao da je "napokon došao trenutnak da se Turcima osvete na ovom porstoru".

15.18 Povodom tačke optužnice o taocima i otmici,Vijeće je prosudilo da je Karadžić kriv, jer smatraju da su namjerno zatočeni da bi se izbjegli NATO napadi, što ukazuje na krivičnu odgovornost optuženog.

15.03 Zaključak je da optuženi ne samo da je imao namjeru da se zatoče pripadnici Ujedinjenih naroda već da se njima i prijeti kako bi se postigao cilj da NATO zaustavi napade.

14:59 Kvon je sada počeo čitati presudu o zarobljavanju osoblja Ujedinjenih nacija.

14:57 Karadžić snosi odgovornost za ubistvo i protivpravno širenje terora nad civilima u Sarajevu.

14.56 Vijeće je konstatovalo da je namjera Sarajevsko-romanijskog korupsa bila da gađaju civile i korsite neselektivnu i pretjeranu vatru.

14.55 Svi civili koji su u to vrijeme živjeli u gradu pretrpjeli su silni strah, velike muke i nikad nisu znali kada će se naći na meti Sarajevsko-romanijskog korpusa. Optuženi je iznosio argumente da su muslimani gađali svoje civile kako bi izazvali intervenciju međunarodne zajednice, međutim Vijeće je odbacilo takve tvrdnje optuženog.

14.51 Civili u Sarajevu su ubijani dok su išli po vodu, pucano je po djeci, navodi Vijeće.

14.50 U zaključku vezano za opštine, optuženi snosi individualnu krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje, zaključilo je Vijeće.

14.49- Svjetski mediji izvještavaju da je počelo izricanje presude Radovanu Karadžiću.

14.47 Vijeće konstatuje da je, s obzirom na prirodu zajedničkog zla, bilo predvidivo da bi srpske snage mogle počiniti kkrivična djela sa elementima nasilja protiv nesrba tokom i nakon preuzimanja vlasti u opštinama i prisilnog premještanja nesrba. Dokazi pokazuju da je on bio savršeno svjestan atmosfere zastrašivanja u kojoj su nesrbi bili primorani da odu. Takođe da je bio svjestan masovnog protjerivanja hiljada civila. Štaviše, znao je da vlada atmosfera nekažnjivosti za zločine protiv nersba, rečeno je.

14.46 Optuženi je bio centralna figura u širenju propagande protiv muslimana i Hrvata kojom su oni identifikovani kao istorijski neprijatelji Srba. Igrao je na kartu takve istorijske perspektive, a njegova retorika je korištena kako bi se izazvali strah i mržnja te pogoršavale međunacionalne napetosti u BiH, rečeno je na izricanju presude.

14.44 Optuženi je konstantno predstavnicima međunarodnih organizacija i medijima davao takve informacije da ih dovede u zabludu o počinjenim zločinima. Optuženi i drugi članovi udruženog zločinačkog poduhvata ne samo da su bili obaviješteni o nasilnom oduzimanju gradova nego su takođe znali da je to dovodilo do masovnih demografskih promjena kao i do etničke homogenizacije, što su oni podržavali, rečeno je u haškoj sudnici.

14. 36 Sudija je naveo da Vijeće nije zaključilo da je postojala genocidna namjera po prvoj tački optužnice, koja se odnosi za genocid u sedam bosanskih opština, kod optuženog, ostalih u udruženom zločinačkom poduhvatu, niti kod fizičkih počinilaca zločina.

14.34 Vijeće konstatuje da muslimani i Hrvati jesu držani u strašnim okolnostima. Nije se uvjerilo da dokazi pokazuju da su ti uslovi bili izračunati da dovedu do fizičkog istrebljenja muslimana i Hrvata u tim opštinama. Nije se Vijeće uvjerilo da je to provedeno s genocidnom namjerom.

14.33 Vijeće konstatuje da su stvaranjem paralelnih političkih i državnih struktura Srba, protjerivanja nesrba bila pažljivo koordinisana te da su rukovodstvo i optuženi njima upravljali. Optuženi i rukovodstvo objavili su i promovisali precizna uputstva, smatra Vijeće Haškog suda.

14.32 Vijeće takođe konstatuje da je između novembra 1991. i decembra 1995. godine postojao zajednički plan da se činjenjem zločina muslimani i Hrvati trajno uklone s teritorija na koju su Srbi polagali pravo. Optuženi, kao i Nikola Koljević, Biljana Plavšić, Ratko Mladić, Željko Ražnatović Arkan, Momčilo Mandić i Vojislav Šešelj bili su među onim osobama koje su djelovale u okviru tog plana i dijelile namjeru za zločine koji su počinjeni, rečeno je.

14.31 – Novinar Nezavisnih javlja da je od jutros na Palam veoma mirno, ljudi obaljaju svoje poslove.

Samo u jednom kafiću se gleda prenos suđenja iz Haga ali su to pretežno novinari. Nema nikakvog centralnog prenosa. Nema ni najavljenih aktivnosti policije.

Foto: N.Uglješa

14:30 "Svojim poricanjem da srpske snage čine zločine po opštinama, optuženi je stvorio okruženje u kome su srpske snage i dalje mogle činiti zločine", kazao je Kvon.

14.24 Nema dokaza za genocidnu namjeru u 7 opština. Nema dovoljno dokaza da je počinjen genocid u opštinama Bratunac, Prijedor, Vlasenica, Zvornik, Sanski most, Foča i Ključ. Vijeće se nije uvjerilo da je u tim opštinama postojala genocidna namjera kod optuženog za uništenje bošnjačkih Hrvata i Muslimana. Kako su naveli, postojala je namjera da se djelimično unište grupe Muslimana i Hrvata, ali nema dovoljno dokaza iz kojih se može zakljutiti da je u tim opštinama počinjen genocid.

14.23 "Srpske snage su ubile mnoge muslimane i Hrvate tokom napad. Žrtve su strijeljane i u zarobljeništvu. U drugim slučajevima, žrtve su premlaćene nakon čega su umirale", kazao je Kvon.

14.21 Prvi dio presude, kako je rekao sudija O-Gon Kvon, odnosi se na zločine u 20 opština. Od marta 1992. godine, kako je rekao, srpske snage preuzele su vlast i tokom tog perioda imale su „organizovan i jasan nacrt zločina“ protiv nesrpskog stanovništva

14.20 Kvon je kazao da u odnosu na tačku genocida u opštinama tokom 1992. godine Vijeće nije moglo da nađe genocidnu namjeru kod optuženog, iako su počinjeni masovni zločini

14.19 Optuženi je rekao da su kretanja bila dobrovoljna i da nije postojala politika protjerivanja, pročitao je sudac.

14.17 Kvon je rekao da je u BiH ranih 1990-tih bio rat i da su se dešavali široko rasprostranjeni zločini nad civilima.

14.14 Predsjednik Sudskog vijeća Haškog tribunala južnokorejski sudija O-Gon Kvon upravo daje osnovne informacije o suđenju Karadžiću prije nego počne čitati presudu.


14.08 Luka Karadžić, brat prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića rekao je da očekuje oslobađajuću presudu.

14:01 Počelo izricanje presude Radovanu Karadžiću

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije