16 dana aktivizma

Mirjana Lukač: Nasilje u porodici samo jedan od oblika nasilja prema ženama

BANJALUKA - Sve dok se nasilje dešava i prema jednoj ženi, važno je javno govoriti o ovom problemu, i to ne samo dok traje kampanja "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", nego tokom cijele godine, kazala je za "Nezavisne novine" Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade Republike Srpske.

Promjenom ponašanja djeca i nesvjesno traže pomoć

BANJALUKA - Uloga obrazovnih ustanova u prepoznavanju i djelovanju u slučajevima nasilja u porodici izuzetno je bitna i uvijek ima prostora za bolju komunikaciju i saradnju sa svim institucijama koje su zadužene za preduzimanje mjera i prevenciju nasilja, kazao je za "Nezavisne novine" Igor Vrhovac, nastavnik fizičkog vaspitanja i sporta u Osnovnoj školi "Georgi Stojkov Rakovski" u Banjaluci.

Violeta Rožić Dunović: Psihološka podrška podrazumijeva osnaživanje svjedoka

BANJALUKA - Učešće u krivičnom postupku za većinu ljudi može da predstavlja negativno iskustvo, ali ne mora biti traumatsko kada se obavi dobra psihološka podrška, kazala je za "Nezavisne novine" Violeta Rožić Dunović, stručni savjetnik - psiholog u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, u Odjelu za podršku svjedocima.

Važna uloga tužioca u predmetima nasilja u porodici

BANJALUKA - S obzirom na to da je ustavna funkcija tužilaštva krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela, osnovnu dužnost tužilaštva, kada govorimo o predmetima nasilja u porodici, kao i u drugim predmetima, predstavlja preduzimanje zakonom propisanih mjera u pogledu otkrivanja i krivičnog gonjenja učinilaca ovih krivičnih djela, kazao je za "Nezavisne novine" Igor Cimeša, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Krivični postupak u predmetima nasilja u porodici treba da bude hitan

PRIJEDOR - Nasilje prema ženama i nasilje u porodici još je najteži, ali i najrasprostranjeniji oblik neravnopravnosti polova i diskriminacije na osnovu pola, i s obzirom na činjenicu da još traje kampanja "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", potrebno je da se o tome govori, rekao je za "Nezavisne novine" Miroslav Popović, sudija u Osnovnom sudu u Prijedoru.

Nulta stopa tolerancije na nasilje u porodici i nasilje prema ženama

BANJALUKA - Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nedavno Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, a posebno femicida kao najtežeg oblika.

Željko Karan: Bez dobre medicinske dokumentacije nema kvalitetne istrage

BANJALUKA - Bez dobre medicinske dokumentacije nema kvalitetne dalje istrage, kazao je za "Nezavisne novine" Željko Karan, specijalista sudske medicine i direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, koji iza sebe ima dugogodišnje iskustvo kao vještak na mnogobrojnim suđenjima, pa i u slučajevima nasilja u porodici.

Sve više osnaženih žrtava koje prijavljuju nasilje

BANJALUKA - Za prvih deset mjeseci ove godine u Republici Srpskoj prijavljena su 873 slučaja nasilja u porodici, prošle godine evidentirana je 861 prijava, dok je 2021. godine bilo 740 prijava slučaja nasilja u porodici, kazala je za "Nezavisne novine" Željka Mileusnić, pomoćnik komandanta za zakonitost rada Specijalne antiterorističke jedinice.

Svaka druga žena u BiH iskusila neki oblik nasilja

BANJALUKA - Porodično nasilje predstavlja lični, porodični i društveni fenomen čiji se multifaktorijalni uzroci odnose na socijalne, psihopatološke i kulturološke faktore, dovodeći do narušavanja kvaliteta života i mentalnog zdravlja svih onih koji su mu izloženi, kazala je za "Nezavisne novine" Sanja Vukadinović Stojanović, specijalista psihijatrije, supspecijalista sudske psihijatrije i sudski vještak iz forenzičke psihijatrije.

Priča o pretrpljenom nasilju bitna za psihičko zdravlje

BANJALUKA - Psihološka podrška ženama koje su pretrpjele bilo kakvu vrstu nasilja od presudnog je značaja za njihov oporavak, jer žrtva kad izađe iz nasilnog odnosa mora da osjeća sigurnost, kako fizičku, tako i psihičku.

Više od 300 žena žrtava nasilja dobilo finansijsku podršku

BANJALUKA - Fondacija "Udružene žene", kroz Fond za ekonomsko osnaživanje žena, pruža podršku žrtvama koje su preživjele nasilje, i to i finansijsku i psihološku podršku, kazala je za "Nezavisne novine" Helena Jokić, finansijska menadžerka ove fondacije.

Grupe samopomoći oslonac i ruka podrške za žrtve nasilja

BANJALUKA - Grupe samopomoći predstavljaju vid podrške koji se pruža ženama, preživjelim žrtvama nasilja, koje su koristile specijalizovan servis pomoći i podrške, a to je smještaj u Sigurnu kuću.

Žrtve nasilja se u institucijama osjećaju samo kao broj

BANJALUKA - Fondacija "Udružene žene" posljednjih 26 godina pruža pravnu pomoć ženama koje su preživjele ili preživljavaju nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja, a od tada pa do danas u pravnom savjetovalištu obratilo nam se više od 8.000 žena, kazala je za "Nezavisne novine" Lana Jajčević, pravna savjetnica ove organizacije.

Žrtve spremnije da prijave nasilje, institucije ne smiju da ih iznevjere

BANJALUKA - Mnoge žene žrtve nasilja spas od zlostavljača pronalaze u sigurnim kućama, kojih u Bosni i Hercegovini ima osam, pet u Federaciji BiH i tri u Republici Srpskoj, kazala je za "Nezavisne novine" Amela Bašić Tomić, menadžerka Sigurne kuće u Banjaluci, koja je osnovana na inicijativu Fondacije "Udružene žene", u čijem sastavu djeluje od 2007. godine.