Privreda

"K-uni" Derventa: Odgovorni prema radnicima i prema društvu

"K-uni" Derventa: Odgovorni prema radnicima i prema društvu
Foto: Ilustracija | "K-uni" Derventa: Odgovorni prema radnicima i prema društvu

DERVENTA - Stalni rast proizvodnje, ulaganje u nove tehnologije i društvena odgovornost ono je po čemu je preduzeće "K-uni" prepozanatljivo u Derventi, lokalnoj zajednici u kojoj posluje još od 2001. godine.

Bave se proizvodnjom PVC profila za lajsne koje se koriste pri ugradnji fasada, a partneri su im renomirane evropske firme u ovoj oblasti, s kojima je ostvarena dugogodišnja saradnja.

Proizvodnja se obavlja na 7.000 kvadratnih metara, a podaci pokazuju kako je svake godine njen rast veći od 10 odsto.

Broj zaposlenih u kolektivu je 155, u sezoni dostiže i 180. Prema riječima direktorice Albine Begić, sve obaveze prema radnicima i državi redovno izmiruju, a plate su dosta veće u odnosu na preduzeća u okruženju.

"Svake godine bilježimo rast, a samim tim ulažemo i u nove tehnologije. Ove godine smo kupili dvije mašine po 80.000 eura, koje će nam omogućiti kvalitetniju i bržu proizvodnju. U planu je da početkom sljedeće godine nabavimo još dvije nove mašine kako bismo novu sezonu dočekali što spremniji", kaže Begićeva.

Prema njenim riječima, recept za poslovni uspjeh je kvalitet po kojem se prepoznaju te brza i kvalitetna isporuka robe.

Pored proizvodnje u Derventi, "K-uni"  ima i proizvodnju i distribuciju u Austriji, u gradu Villach, gdje je i glavno sjedište preduzeća. Imaju i distributivni lager u Njemačkoj te proizvodnju i distribuciju u Litvaniji, koja opskrbljuje tržište Baltika. Početkom ove godine su otvorili firmu u Bihaću, odakle obavljaju distribuciju robe u BiH te za Hrvatsku i Srbiju.

Međutim, najveći problem s kojim se trenutno suočavaju je pronalazak i obuka radnika s kojim bi se posao nastavio širiti jer u skorijoj budućnosti planiraju otvaranje još jednog proizvodnog pogona.

S obzirom na to da se uvode neke nove tehnologije s kojima se radnici nisu susretali, veliki problem pričinjava njihova obuka u trajanju od oko pola godine, u šta je uključen i odlazak u Austriju.

Kako kažu, spremni su i potpuno opremljeni za održavanje plaćene prakse učenicima pa pozivaju nadležne institucije da uvedu nove smjerove u obrazovni sistem i stvore privredi potrebnu radnu snagu.

Ovo preduzeće ne bježi od svoje društvene odgovornosti, koja se ogleda kroz brojne donacije sportskim kolektivima na području opštine, na čemu su im brojni sportisti zahvalni.

Pomažu i brojna udruženja, kao i socijalno ugrožene porodice, te sve društveno marginalizovane grupe pa i druga preduzeća pozivaju da se vode njihovim primjerom. "K-uni" je jedno od 187 privrednih društava koje posluje na područu Dervente, koja zajedno sa još 500 preduzetnika zapošljavaju ukupno 6.294 radnika.

Preduzeća iz ove lokalne zajednice u prošloj godini su u 17 zemalja svijeta ostvarila izvoz od 335,83 miliona maraka, dok je uvoz isnosio 233,08 miliona KM. 

Profil

Naziv: "K-uni"

Sjedušte: Derventa

Osnovano: 2001.

Djelatnost: proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

Broj zaposlenih: 155

Kontakt: www.k-uni.at

O projektu

Pro­je­kat "50+" po­kre­nu­li su "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" i Pri­vre­dna ko­mo­ra Re­pu­bli­ke Srpske, a u okvi­ru pro­je­kta pro­mo­ci­je do­ma­će proi­zvo­dnje "Na­še je bo­lje".

On će tra­ja­ti to­kom 2017. go­di­ne, a pla­ni­ra­no je kon­ti­nu­ira­no pred­stav­lja­nje us­pje­šnih pre­du­ze­ća ko­ja po­slu­ju u Re­pu­bli­ci Srpskoj, a za­poš­lja­va­ju 50 i vi­še ra­dni­ka.

Cilj pro­je­kta je pred­sta­vi­ti što vi­še po­zi­ti­vnih pri­mje­ra ka­ko bi­smo pod­sta­kli in­ves­ti­ci­je i ra­zvoj­ne pro­gra­me i ka­ko bi ja­vnost bi­la upo­zna­ta s po­slo­vnim mo­gu­ćnos­ti­ma, proi­zvo­dnim asor­ti­ma­nom ili uslu­ga­ma ko­je pru­ža­ju do­ma­će kom­pa­ni­je. Bi­će pred­stav­lje­na pri­ro­dna bo­gat­stva, kao i tu­ris­ti­čki po­ten­ci­ja­li. Pro­je­kat su po­drža­li grad Pri­je­dor i op­šti­na Der­ven­ta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije